Wynagrodzenia Opiekuna Prawnego

  Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Wyjątkową formą pomocy jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki, które wypłaca się na podstawie postanowienia sądu przyznającego wynagrodzenie prawnemu opiekunowi. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

Tel.32 335 55 50
tel 32 335-50-12

PRACOWNICY SOCJALNI

Rejon  I  – Stary Knurów; siedziba Knurów, ul. Koziełka 2
POKÓJ NR 13  (tel. 32 335 50 08)    POKÓJ NR 14  (tel. 32 335 50 10)

Rejon  II – Osiedle 1000-lecia i Wojska Polskiego;  siedziba: Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2
(tel. 32 441 97 52)

Rejon III – Szczygłowice;   siedziba: Knurów, ul. Staszica I, pokój nr 130 – I piętro 
(tel. 32 335 50 15)