Świadczenia Wychowawcze 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, iż od 1 czerwca 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Świadczenia wychowawcze nierozstrzygnięte do 31.05.2022 r. związane z koordynacją systemu zabezpieczeń społecznych będą nadal prowadzone przez tut. Ośrodek.

Ponadto informujemy, w sprawie świadczenia wychowawczego otrzymasz pomoc: