Punkt Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Knurowie

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów

tel. 32 335 50 00

fax 32 335 50 06

tel. (bezpośredni) 32 335 50 11 pokój nr 4 (parter)

Godziny pracy Punktu Interwencji Kryzysowej:

poniedziałek: 7.30 – 15.30

wtorek: 7.30 – 15.30

środa: 7.30 – 17.30

czwartek: 7.30 – 15.30 (16.00 – 18.00 Treningi Umiejętności Rodzicielskich w Ośrodku
Wsparcia, ul. 1-go Maja 45, Knurów)

piątek: 7.30 – 13.30

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Przeznaczony dla osób przeżywających poważne i bolesne doświadczenia, w szczególności:

 • problemy przemocy w rodzinie,

 • uzależnienia, współuzależnienia,

 • problemy funkcjonowania rodziny, konflikty, rozpad więzi,

 • problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą,

 • przeżycia traumatyczne, żałoba, choroba członka rodziny, itp.

Formy pracy:

 • doradztwo i poradnictwo (konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne),

 • pomoc socjalna, pomoc prawna,

 • pomoc pedagogiczna,

 • krótkoterminowa terapia psychologiczna indywidualna,

 • rozmowy mediacyjne w konflikcie,

 • interwencja w miejscu pobytu,

 • interwencja w przypadkach konieczności zabezpieczania dzieci w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,

 • działania profilaktyczne, tj. przekazywanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH

Grupa dla rodziców, którzy chcą:

 • rozwijać swoje kompetencje wychowawcze,

 • poprawić relacje pomiędzy dziećmi i dorosłymi w rodzinie,

 • podnieść skuteczność swoich oddziaływań wychowawczych,

 • zmienić postawę rodzicielską w kierunku wartości pożądanych,

 • nabyć wiedzę dotyczącą rozwoju swoich dzieci,

 • poznawać i rozwijać własną osobowość.

Spotkania w każdy czwartek o godz. 16.00

Ośrodek Wsparcia w Knurowie, ul. 1-go Maja 45

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY NA RZECZ

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • powoływanie grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji i służb społecznych, np. pracownicy MOPS, PIK, GKRPA, PCPR, policjanci, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, pracownicy opieki zdrowotnej, itp.

 • podejmowanie i monitorowanie wspólnych działań w ramach procedury Niebieskiej Karty, w celu przerwania czynnej przemocy,

 • wielospecjalistyczna diagnoza problemu w rodzinie,

 • tworzenie planu pracy z rodziną i jego realizacja,

 • współpraca z osobą doznającą przemocy,

 • rozmowy z osobą stosującą przemoc, dokonanie zobowiązań,

 • zapobieganie dalszej dysfunkcji rodzin.