Pomoc Osobom Niepełnosprawnym oraz Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia  2020 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)” wyłonionym  w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  jest  Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie
ul. Wilsona 10.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

obowiązująca od 01.01.2020 r. do 30.12.2020 r.

 

Koszt 1 godziny – 24,00 zł

 

Podstawa prawna ustalająca aktualny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Uchwała  Rady Miasta Knurów Nr XVII/213/2019  z dnia 20 listopada 2019 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2019 r.  z dnia 27.11.2019 r. poz. 7886)

 

 

Tabela nr 1

 

 

Poziom procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej i poziom procentowy dochodu na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy Odpłatność w procentach ustalona od ceny usług za 1 godzinę dla:

 

Osoby samotnie gospodarującej

 

Osoby w rodzinie
Do 100%             

1.   701 zł   (osoba samotnie gospodarująca)

2.   528 zł   (osoba w rodzinie)

0% 0%
powyżej 100%  do 150%  

1.   od 701,01 zł  do 1051,50  zł

2.   od 528,01 zł   do 792 zł

10%

2,40 zł

30%

7,20 zł

Powyżej 150%  do 200%   

1.   od 1051,51  zł  do 1402  zł

2.   od 792,01 zł     do 1056  zł

20%

4,80 zł

40%

9,60 zł

Powyżej 200%  do 250%   

1.  od 1402,01 zł  do 1752,50 zł

2.  od 1056,01 zł  do 1320 zł

30%

7,2 zł

50%

12,00 zł

Powyżej 250%  do 300%    

1.  od 1752,51 zł   do 2103 zł

2.  od 1320,01 zł   do 1584 zł

50%

12,00 zł

80%

19,60 zł

Powyżej 300%  do 350%  

1.  od 2103,01 zł  do  2453,50 zł

2.  od 1584,01 zł  do  1848 zł

70%

16,80 zł

90%

21,60 zł

Powyżej 350%     

1.  od 2453,51 zł

2.  od 1848,01 zł

100%

24,00 zł

100%

24,00 zł

 

Na 2020 rok mamy 9.166 godzin usług w tym:

Na usługi opiekuńcze do 9.116 godzin

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze do 50 godzin

 

 

W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się na podstawie tabeli określonej przez Ministra właściwego d/s zabezpieczenia społecznego:

Koszt 1 godziny w okresie od 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.- 34,00 zł – usługi świadczy Pani Alicja Machulik

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
do 701,00 zł – usługi bezpłatne
wysokość dochodu

na osobę w rodzinie

w złotych

samotni w rodzinie
Pow. 100% do 132,5%

od 701,01 – 928,83

1,5%  -0, 51 zł 3,5% – 1,19 zł
Pow. 132,5% do 165%

od 928,84 – 1156,65

3%- 1,02 zł 7%- 2,38 zł
Pow. 165% do 187,5%

od 1156,66- 1314,38

5%- 1,70 zł 11%- 3,74 zł
Pow. 187,5% -220%

od 1314,39 – 1542,20

7%- 2,38 zł 15%- 5,10 zł
Pow. 220% -237,5%

od 1542,21 -1664,88

11%- 3,74 zł 20%- 6,80 zł
Pow. 237,5 do 255%

od 1664,89- 1787,55

15%- 5,10 zł 25%- 8,50 zł
Pow. 255% do 265%

od 1787,56 -1857,65

22,5%- 7,65 zł 32,5%- 11,05 zł
Pow. 256% do 275%

od 1857,66- 1927,75

30% – 10,20 zł 40%-  13,60 zł
Pow. 275% do 282,50%

od 1927,76- 1980,33

45%- 15,30 zł 55%- 18,70 zł
Pow. 282,5% do 290%

od 1980,34 – 2032,90

60%- 20,40 zł 70%- 23,80 zł
Pow. 290% -310%

od 2032,91 – 2173,10

75%- 25,50 zł 85%- 28,90 zł
Pow. 310% – do 330%

od 2173,11 – 2313,30

90%- 30,60 zł 100%- 34,00 zł
powyżej 330%

2313,31

100% – 34,00 zł 100% – 34,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że w wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego wyłoniono realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. na okres od 08.01.2019 r. do 30.06.2018 r.

Koszt 1 godziny w okresie  od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. wynosi 30,00 zł 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
do 701,00 zł – usługi bezpłatne
wysokość dochodu

na osobę w rodzinie

w złotych

samotni w rodzinie
Pow. 100% do 132,5%

od 701,01 – 928,83

1,5%  -0, 45 zł 3,5% – 1,05 zł
Pow. 132,5% do 165%

od 928,84 – 1156,65

3%- 0,90 zł 7%- 2,10 zł
Pow. 165% do 187,5%

od 1156,66- 1314,38

5%- 1,50 zł 11%- 3,30 zł
Pow. 187,5% -220%

od 1314,39 – 1542,20

7%- 2,10 zł 15%- 4,50
Pow. 220% -237,5%

od 1542,21 -1664,88

11%- 3,30 zł 20%- 6,00 zł
Pow. 237,5 do 255%

od 1664,89- 1787,55

15%- 4,50 zł 25%- 7,50 zł
Pow. 255% do 265%

od 1787,56 -1857,65

22,5%- 6,75 zł 32,5%- 9,75 zł
Pow. 256% do 275%

od 1857,66- 1927,75

30% – 9,00 zł 40%-  12,00 zł
Pow. 275% do 282,50%

od 1927,76- 1980,33

45%- 13,50 zł 55%- 16,50 zł
Pow. 282,5% do 290%

od 1980,34 – 2032,90

60%- 18,00 zł 70%- 21,00 zł
Pow. 290% -310%

od 2032,91 – 2173,10

75%- 22,50 zł 85%- 25,50 zł
Pow. 310% – do 330%

od 2173,11 – 2313,30

90%- 27,00 zł 100%- 30,00 zł
powyżej 330%

2313,31

100% – 30,00 zł 100%

 

W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się na podstawie tabeli określonej przez Ministra właściwego d/s zabezpieczenia społecznego:

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
do 542,00 zł – usługi bezpłatne
wysokość dochodu

na osobę w rodzinie

samotni w rodzinie
542,01 – 718,15 1,5%  -027 zł 3,5% -0,63 zł
718,16 – 894,30 3%- 0,54 zł 7%- 1,26 zł
894,31 – 1016,25 5%- 0,90 zł 11%- 1,98 zł
1016,23 – 1192,40 7%- 1,26 zł 15%- 2,70 zł
1192,41 – 1287,25 11%- 1,98 zł 20%- 3,60 zł
1287,26 – 1382,10 15%- 2,70 zł 25%- 4,50 zł
1382,11 – 1436,30 22,5%- 4,05 zł 32,5%- 5,85 zł
1436,31 – 1490,50 30% – 5,40 zł 40%- 7,20 zł
1490,51 – 1531,15 45%- 8,10 zł 55%- 9,90 zł
1531,16 – 1571,80 60%- 10,80 zł 70%- 12,60 zł
1571,81 – 1680,20 75%- 13,50 zł 85%- 15,30 zł
1680,21 – 1788,60 90%- 16,20 zł 100%- 18,00 zł
powyżej 1788,61 zł 100% – 18,00 zł 100%

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia  2019 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)” wyłonionym  w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  jest  Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie
ul. Wilsona 10.

 

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w okresie  od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Koszt 1 godziny – 20,20 zł

 

Podstawa prawna ustalająca aktualny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Uchwała  Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19.04.2017 r.

( Dz. U. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 2798  ) zmieniona Uchwałą  Nr II/19/18 Rady Miasta Knurów z dnia 03.12.2018 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2018 r. z dnia 11.12.2018 r. poz. 7810)

 

Tabela nr 1

Poziom procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej i poziom procentowy dochodu na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy Odpłatność w procentach ustalona od ceny usług za 1 godzinę dla:
Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie
Do 100%             

1.   701 zł   (osoba samotnie gospodarująca)

2.   528 zł   (osoba w rodzinie)

0% 0%
powyżej 100%  do 150%  

1.   od 701,01 zł  do 1051,50  zł

2.   od 528,01 zł   do 792 zł

10%

2,02 zł

30%

6,06 zł

Powyżej 150%  do 200%   

1.   od 1051,51  zł  do 1402  zł

2.   od 792,01 zł     do 1056  zł

20%

4,04 zł

40%

8,08 zł

Powyżej 200%  do 250%   

1.  od 1402,01 zł  do 1752,50 zł

2.  od 1056,01 zł  do 1320 zł

30%

6,06 zł

50%

10,10 zł

Powyżej 250%  do 300%    

1.  od 1752,51 zł   do 2103 zł

2.  od 1320,01 zł   do 1584 zł

50%

10,10 zł

80%

16,16 zł

Powyżej 300%  do 350%  

1.  od 2103,01 zł  do  2453,50 zł

2.  od 1584,01 zł  do  1848 zł

70%

14,14 zł

90%

18,18 zł

Powyżej 350%     

1.  od 2453,51 zł

2.  od 1848,01 zł

100%

20,20 zł

100%

20,20 zł

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na stronie internetowej ZUS zamieszczone zostały materiały dotyczące niepełnosprawności.

Są to m.in. „Informator dla osób z niepełnosprawnością – 2018 r.”, poradnik „Jak żyć z problemami zdrowia psychicznego„, poradnik „Rodzicielstwo bez ograniczeń„.

Materiały te można również pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że na stronach internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach są już dostępne aktualne druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na 2018 rok w ramach programu
„Aktywny samorząd”.

Wszelkie informacje o realizacji programu i druki wniosków znajdują się na stronach internetowych:

oraz

Osoby do kontaktu telefonicznego:

Pani Jolanta Wróbel

Pani Katarzyna Łata

tel. 32 332 66 14

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 02 stycznia 2018 r.
do 30 czerwca 2018 r.
koszt 1 godziny  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wynosi 20,00 zł. (tu  do pobrania szczegółowa tabela)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, o  kwocie 1 godziny usług opiekuńczych i  1 godziny specjalistycznych usług   od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia  2018 r. (tu do pobrania szczegółowe informacje)


Ważna informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w związku z sygnałami
o prawdopodobieństwie funkcjonowania na terenie Województwa Śląskiego nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku informuje, że wykaz placówek posiadających zezwolenie Wojewody Śląskiego znajduje się  na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – link:

http://katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry

Prosimy jednocześnie w przypadku powzięcia przez Państwa jakiejkolwiek informacji o prawdopodobieństwie funkcjonowania placówki niefigurującej w w/w wykazie o kontakt z tutejszym Ośrodkiem lub z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  ul. Jagiellońska 25

Bliższych wyjaśnień można uzyskać pod nr telefonu (32) 335 50 09        (32) 335 50 00


Dofinansowanie z PFRON

Wnioski na uzyskanie dofinansowania w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (PCPR). W strukturze PCPR wyodrębniony jest Zespół do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który rozpatruje m.in. wnioski o dofinansowanie w ramach PFRON

 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych,
 • realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” .

Zespół informuje także o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych,

Dane teleadresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17

44 – 100 Gliwice

telefon: (32) 332 66 16

telefon do Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych (32) 332 66 14

fax: (32) 332 66 16

e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30
 • Czwartek 7.30-17.30
 • Piątek 7.30-13.30

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dofinansowań przez PFRON oraz druki wniosków na poszczególne dofinansowania można znaleźć na stronie internetowej :

nowy.pcpr-gliwice.pl.

Informujemy, że wszystkie wnioski o dofinansowania w ramach środków PFRON dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ks. Koziełka 2 pok. nr 3 w godzinach urzędowania

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30.-15.30

Środa 7.30 – 17.30

Piątek 7.30 – 13.30

Tel. 32 335 50 09

Przydatne strony internetowe dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

www.pfron.org.pl/

www.niepelnosprawni.pl/

 

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (dps). Wnioski należy składać w formie pisemnej.

Dom pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w dps są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 • małżonek, zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie)
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu wnoszą

 • mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich nie więcej niż 70% dochodu dziecka)
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi- na podstawie umowy zawartej z dyrektorem ośrodka pomocy społecznej pod warunkiem, że ich dochód przekracza odpowiednio – 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – aktualnie 1902 zł
  i 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 1542 zł

Sposób załatwienia

Wniosek o dps składa się w formie pisemnej. Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu do dps poprzedzone jest przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej albo w miejscu jej pobytu.

Dokumenty niezbędne do wywiadu środowiskowego:

 • udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
 • zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz na jej potrącanie przez właściwy organ wypłacający świadczenie ,
 • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie opiekunowi osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej,
 • w przypadku osób o których mowa w art. 38 i art. 39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – postanowienie sądu o skierowaniu do domu pomocy społecznej bez zgody osoby zainteresowanej,

 • zaświadczenie lekarskie o konieczności zapewnienia opieki w formie dps, oraz wskazujące rodzaj dps (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi wymagane jest zaświadczenie psychiatry, a w przypadku niepełnosprawności intelektualnej dodatkowo zaświadczenia psychologa)
 • oświadczenie o stanie majątkowym oraz o uzyskaniu dochodu z ostatnich 12 miesięcy,
 • informację o osobach zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w dps,
 • opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 • w przypadku osób zobowiązanych do sprawowania opieki – wywiad alimentacyjny,
 • i inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej i rodzinnej.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 930
ze zm.)

– ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 546
ze zm.)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964)

Szczegółowych wyjaśnień odnośnie procedury umieszczania w dps udziela Barbara Naporowska
pok. nr 6

tel. 32 335 50 09

Punkt Informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością – standardy pracy socjalnej
z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną.

Misją Punktu jest podnoszenie komfortu życia osób z niepełnosprawnością i ich najbliższej rodziny zarówno w środowisku zamieszkania jak i w przestrzeni publicznej. Działania, które są podejmowane przez Punkt Informacyjny to zarówno szeroko pojęte wsparcie socjalne jak również działania informacyjne, edukacyjne, poradnictwo. W ramach wsparcia socjalnego największy nacisk kładzie się na doskonalenie pracy socjalnej. Profesjonalne zdiagnozowanie problemu osoby niepełnosprawnej czy też rodziny pozwala na takie podjęcie działań przez pracownika socjalnego, aby końcowym efektem było odzyskanie przez osobę z niepełnosprawnością wiary we własne możliwości i aby poczuła odpowiedzialność za własne życie. Wzrost samoświadomości przez te osoby lub rodziny to jednocześnie wzrost kompetencji społecznych a to z kolei skutkuje zmianą postawy – z pasywnej na aktywną. W Punkcie Informacyjnym osoby z niepełnosprawnością otrzymają także bieżące informacje o rodzajach wsparcia realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również działaniach podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością przez Miasto Knurów. Znajdą tu również wykaz instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnością, informacje o organizowanych przez nich akcjach czy imprezach. Możliwe jest również otrzymanie danych teleadresowych przydatnych osobom niepełnosprawnym czy też różnego rodzaju ulotek, broszur tematycznych. Punkt Informacyjny to nie tylko miejsce gdzie można otrzymać wnioski dotyczące należnych świadczeń, ale otrzymać pomoc w ich wypełnieniu ( PFRON, MZON). Zgłaszający mogą liczyć także na specjalistyczne porady prawnika, psychologa, terapeuty zajęciowego, a w szczególności pracownika socjalnego. Poprzez Punkt osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z różnych form aktywizacji zawodowej, w tym w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnością poprzez pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie.

Wszystkich zainteresowanych problematyką niepełnosprawności– zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania:

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30.-15.30

Środa 7.30 – 17.30

Piątek 7.30 – 13.30

Szczegółowych informacji udziela:

Barbara Naporowska (pokój nr 6, tel. 32 335 50 09)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

(dla osób zaburzeniami psychicznymi)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO), to zajęcia, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i dorosłych prowadzone przez specjalistów.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji);
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów);
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku);
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe);
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego);
 • pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami);
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych

(w wyjątkowych przypadkach po dokonaniu weryfikacji zasobów lokalnych).

Wniosek w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Ks. Koziełka 2, telefonicznie, za pośrednictwem urzędu pocztowego, bądź poczty elektronicznej (32 335 50 00, e-mail ops@knurow.pl).

Wydanie decyzji administracyjnej o usługach SUO poprzedzone jest przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej albo w miejscu jej pobytu. Od jego ustaleń zależy m.in ustalenie ilości godzin opieki w stosunku miesięcznym , zakresu usług oraz ustalenie wysokości odpłatności za usługi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy usługowej

 • wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) ,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług,
  i ich zakres,
 • odcinek renty lub emerytury, decyzja przyznania świadczenia,
  udokumentowany rodziny,
 • dowód osobisty,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji życiowej,

 

Odpłatność za usługi:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od:

 • wysokości stawki godzinowej usługi,
 • ilości godzin świadczonych usług,
 • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług.

Cenę za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala każdy ośrodek pomocy społecznej na podstawie analizy kosztów ich realizacji.

 

Usługi suo przyznawane są nieodpłatnie:

 1. osobom samotnie gospodarującym i osobom w rodzinie których miesięczny dochód na osobę nie przekracza – 634 zł

Osoby nie spełniające powyższego kryterium ponoszą częściową odpłatność za usługi suo zgodnie ustaloną procentowo od stawki godzinowej usługi -szczegółowe zasady przedstawia tabela.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za usługi.

Wszystkich zainteresowanych usługami SUO zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania.
Szczegółowych informacji udzielają:

Barbara Naporowska (pokój nr 6, tel. 32 335 50 09)

oraz pracownicy socjalni.

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z

otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W 2016 roku na terenie Gminy Knurów realizatorem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyłonionym na podstawie Otwartego Konkursu jest Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Knurowie ul. Wilsona 10.

Wniosek w sprawie przyznania usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Ks. Koziełka 2, telefonicznie, za pośrednictwem urzędu pocztowego, bądź poczty elektronicznej (32 335 50 00, e-mail ops@knurow.pl).

Wydanie decyzji administracyjnej o usługach opiekuńczych albo specjalistycznych usługach opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej albo w miejscu jej pobytu. Od jego ustaleń zależy m.in ustalenie ilości godzin opieki w stosunku miesięcznym , zakresu usług oraz ustalenie wysokości odpłatności za usługi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy usługowej:

 • wniosek o przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • w przypadku usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji i specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność objęcia stosownymi usługami ( załącznik nr 4 ),
 • udokumentowany dochód wnioskodawcy (np. odcinek renty lub emerytury, decyzja przyznania świadczenia, zaświadczenie o wynagrodzeniu) i rodziny wspólnie zamieszkującej,
 • dowód osobisty,
 • oświadczenie o stanie majątkowym oraz o uzyskaniu dochodu z ostatnich 12 miesięcy,
 • inne niezbędne dokumenty do ustalenia sytuacji życiowej

Na podstawie wywiadu środowiskowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie tej formy pomocy.

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania w dni powszednie, a w niedziele i święta w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji życiowej osoby zainteresowanej. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych zawiera załącznik nr 1, natomiast specjalistycznych załącznik nr 2.

Odpłatność za usługi:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od:

 • wysokości stawki godzinowej usługi,
 • ilości godzin świadczonych usług,
 • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są nieodpłatnie:

 1. osobom samotnym (niepozostającym w związku małżeńskim i nieposiadającym wstępnych – rodziców, dziadków oraz zstępnych- dzieci, wnuków) i samotnie gospodarujących których miesięczny dochód nie przekracza – 634 zł

 2. osobom w rodzinie , których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty – 514 zł

Osoby nie spełniające powyższych kryteriów ponoszą częściową odpłatność za usługi opiekuńcze ustaloną procentowo od stawki godzinowej usługi (załącznik 3)

Stawki godzinowe usług wynoszą:

 • usługi opiekuńcze w dni powszednie – 13,67 zł

w niedziele i święta – 20,51 zł

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze – dni powszednie 13,67 zł

w niedziele i święta – 20,51

 

Wszystkich zainteresowanych pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym także rodziny zmagające się z problemami związanymi z opieką nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną – zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka.
Szczegółowych informacji udzielają:

Barbara Naporowska (pokój nr 6, tel. 32 335 50 09)

oraz pracownicy socjalni.

                          Ustalenie stopnia niepełnosprawności 

Dla mieszkańców Knurowa sprawy związane z ustaleniem niepełnoprawności załatwiane są przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach 44-100 ul. Bojkowska 20.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałki, wtorki, środy i piątki – od godz. 8.00 do 14.00

czwartki – od 10.00 do 17.00

tel. 32 230- 26- 90, 232-99 -40-10

 

Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach należy:

 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
 • wydawanie osobom niepełnosprawnym, na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • udzielanie informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • przedkładanie stosownym organom kwartalnych informacji o realizacji ww. zadań,
 • wydawanie kart parkingowych.

Szczegółowe informacje i niezbędne wnioski związane z ustaleniem niepełnosprawności można uzyskać na stronie internetowej www.mzon.gliwice.pl

Informujemy, że wszystkie wnioski o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy (dla potrzeb ZUS) dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ks. Koziełka 2 pok. nr 6 w godzinach urzędowania

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30.-15.30

Środa 7.30 – 17.30

Piątek 7.30 – 13.30

Problematyką niepełnosprawności zajmuje się Barbara Naporowska

Tel. 32 335 50 09