Ośrodek Wsparcia MOPS Knurow

OŚRODEK WSPARCIA

JEST ŚRODOWISKOWĄ FORMĄ POMOCY DZIENNEGO POBYTU, PRZEZNACZONEGO DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH UZASADNIONEJ OPIEKI I POMOCY W ZASPOKOJENIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH.

W ramach Ośrodka Wsparcia funkcjonuje:

 1. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ służący społeczności lokalnej, a w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym w zagospodarowaniu czasu wolnego i organizacji życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

ZAKRES POMOCY DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Pomagamy osobom wymagającym wsparcia w organizowaniu życia codziennego w miejscu zamieszkania bez konieczności korzystania z całodobowego domu pomocy społecznej
 • Zapewniamy porady psychologa
 • Udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
 • Zapewniamy pomoc w załatwianiu spraw indywidualnych
 • Pomagamy w przełamaniu izolacji, osamotnienia
 • Tworzymy ciepłą rodzinną atmosferę
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
 • Zapewniamy całodzienne wyżywienie w formie śniadań, obiadów i kolacji
 • Udostępniamy urządzenia do utrzymania higieny osobistej

ORGANIZUJEMY

 • Spotkania towarzyskie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych pensjonariuszy
 • Zajęcia w oparciu o zainteresowania pensjonariuszy (zajęcia muzyczne, manualne, kulinarne, ruchowe, gry, zabawy itp.)
 • Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejki, spotkania urodzinowe, zabawy karnawałowe, Wigilia itp.)
 • Wycieczki krajoznawcze

Przyjmowanie osób do DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

 1. DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (śniadań, obiadów i kolacji) DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA przygotowywanych w Ośrodku Wsparcia posiłków osobom, które ze względu na wiek niepełnosprawność lub chorobę wymagają takiej formy pomocy.
 1. JADŁODAJNIAw której wydajemy bezpłatnie gorący posiłek dla mieszkańców Knurowa, którzy znaleźli się w niedostatku. Wszystkie posiłki przygotowywane są
  z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.

Zasady i warunki korzystania ze świadczeń Ośrodka Wsparcia, określone są  w  Uchwale Rady Miasta  Knurów nr XXVII/412/12 z dnia 19.12.2012.

Godziny Pracy Ośrodka Wsparcia:

Pon. – pt. 8.00 – 18.00

Sobota 8.00 – 16.00