Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE
uL. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów,
NIP:969-11-56-116, REGON: 003447747
Telefon:(032) 335-50-00, Fax:(032) 335-50-06
E-mail: ops@knurow.pl

ePUAP /894j3ejnfm/MOPSKNUROW

Dyrektor – Małgorzata Cisek-Sopel
Główny Księgowy – Elżbieta Fojcik
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Zasiłków i Stypendiów Szkolnych – Aldona Wilczewska
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń – Jolanta Bęben
Kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych – Daria Podgórska
Kierownik Ośrodka Wsparcia –  Maria Barska

TELEFONY KONTAKTOWE:

Sekretariat (32) 335-50-00
Fax (32) 335-50-06
email: ops@knurow.pl
ePUAP:   /894j3ejnfm/MOPSKNUROW

Pracownicy Socjalni:
– Rejon Starego Knurowa (32) 335-50-10
– Rejon Osiedla 1000-lecia oraz Wojska Polskiego (32) 441-97-52
– Rejon Szczygłowic (32) 335-50-15

Punkt Interwencji Kryzysowej (32) 335-50-11
Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (32) 335-50-09
Dział Księgowości (32) 335-50-03
Dział Świadczeń Rodzinnych (32) 335-50-04
Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń (32) 441-97-54
Dział Świadczeń Wychowawczych (32) 441-97-51
Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom Senior+ (32) 335-50-17

Inspektor Ochrony Osobowych – Krystyna Kempa, email: iod@mopsknurow.pl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przyjmuje interesantów, w tym także w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 14:00 do 16:00 w obecności pracownika wyznaczonego przez Dyrektora.

W przypadku nieobecności Dyrektora skargi i wnioski będzie przyjmowała Agata Twardawa – Starszy Specjalista ds. Kadr i Organizacyjnych w obecności innego pracownika Ośrodka.