Archiwum kategorii: Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia

Informacje z Ośrodka Wsparcia

Warsztaty świąteczne z makramy

Pensjonariusze Dziennego Domu „Senior +”  zapraszają w dniu 24.11.2022 r. w godz. 9.30-11.00 knurowskich seniorów do Ośrodka Wsparcia  w Knurowie, przy ul. 1 Maja 45  na warsztaty świąteczne z makramy  – sztuki wiązania sznurków, bez użycia igieł, drutów lub szydełka, znanej od starożytności.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy pod nr telefonu: 32 441 97 52.

Knurowski „Dzień Seniora”

W dniu 09.11. 2022 r. w Ośrodku Wsparcia obchodzono Dzień Seniora. W tych ważnych chwilach seniorom towarzyszyli: wiceprezydent Piotr Surówka, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Cisek Sopel, kierownik działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Daria Podgórska, ks. proboszcz Krzysztof Tabath, a także  prezes Koła TRION Adam Wala.  Gości przywitała Małgorzata Bańbor, kierownik Ośrodka Wsparcia.

Dla uczestników uroczystości wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 1 w Knurowie. Piękne stroje, niesamowite talenty artystyczne i olbrzymie zaangażowanie zarówno dzieci, jak i przygotowujących je do występu wychowawczyń,  rozpaliły emocje i spowodowały falę owacji. Mali artyści przekazali seniorom upominek w postaci trzech koszy herbat, które zostały zgromadzone w ramach akcji „herbatka dla seniora”. Przekazane upominki będą  wykorzystane w następnych miesiącach podczas wspólnych międzypokoleniowych spotkań integracyjnych.

Nie ma w ludziach zgody na starość, denerwuje pogarszające się zdrowie, martwi utrata sił, smuci odchodzenie bliskich. Jednak dzisiejszy senior nie rezygnuje z życia, przeciwnie – wychodzi mu naprzeciw i czerpie z codzienności pełnymi garściami – seniorzy z Ośrodka Wsparcia swoim występem dali temu przykład. W dniu dzisiejszym wystąpili bowiem z repertuarem własnego autorstwa.

Kochani seniorzy z okazji Waszego święta składamy  gorące życzenia zdrowia, wielu lat życia wypełnionego radością i satysfakcją.  Niech Wasza jesień życia będzie złota.

Dziękujemy wszystkim za piękne życzenia i za udział w naszej uroczystości. Cieszymy się, że mogliśmy Państwa gościć.

IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

W dniu 22.09.2022 r. seniorzy z Ośrodka Wsparcia  wzięli udział w  IX Międzynarodowych Senioraliach,  które odbyły się w Krakowie. Zainaugurowała  je uroczysta Msza Święta w Kościele Mariackim. Następnie ok. 4.000 uczestników w kolorowym pochodzie udało się do Parku im. Henryka Jordana,  gdzie brało udział w wykładach edukacyjnych  m. in. na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii  oraz  w ponad 20 bezpłatnych badaniach i poradach lekarskich m.in. w badaniach  kardiologicznych, pomiarach ciśnienia, badaniach słuchu, wzroku, poziomu cukru, czy pomiarze masy ciała.

W programie wydarzenia znalazły się również koncerty Alexandra Martineza oraz Duo Performance a także występy artystyczne zespołów seniorskich, liczne losowania nagród, pokaz mody Stylowych Seniorów − laureatów ogólnopolskiego konkursu Głosu Seniora oraz impreza integracyjna, którą poprowadziła  DJ Wika.

Zajęcia sportowe dla seniorów

Zapraszamy seniorów, w tym pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior +”, do udziału w  zajęciach sportowych z trenerem.

Miejsce: Ośrodek Wsparcia, Knurów, ul. 1 Maja 45.

Zajęcia odbywać się będą od 15 września do grudnia  2022 r., w czwartki, w godzinach 9.00-10.30.

Zakres zajęć obejmować będzie: m.in. stretching, fit ball, zdrowy kręgosłup, pilates.

Zajęcia są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy.

Dzienny Dom „Senior +” działania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

OGÓLNE INFORMACJE

Dzienny Dom Senior+ jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ (edycja 2022).

W bieżącym roku na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 97.200 zł.

Dzienny Dom „Senior+”  jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie  i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 /tel. kontaktowy:

Kontakt: (32) 335 50 00 / (32) 335 50 17 / (32) 441 97 52
strona internetowa mopsknurow.pl                                                                                          Adres: Knurów, ul. 1 Maja 45

DZIAŁANIA

Działalność bieżąca  polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu przynajmniej jednego  posiłku (śniadanie/obiad/kolacja) oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

W ramach pobytu, mieszkańcy Knurowa w wieku 60+ mogą skorzystać z następujących usług:

⦁ terapeutycznych,
⦁ rehabilitacyjnych
⦁ społeczno – kulturalnych,
⦁ profilaktyki zdrowotnej
⦁ oraz pomocy socjalnej.


Naszym uczestnikom oferujemy: wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, posiłek, zajęcia ruchowe (kinezyterapia) z terapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne. Organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne i towarzyskie, gry, zabawy, grille, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Celem Dziennego Domu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z usług w zakresie szeroko pojętej aktywności, czy zagospodarowania czasu wolnego.

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” jest bezpłatny. Odpłatność kształtuje się na jedynie na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

Gmina Knurów po raz trzeci z dotacją na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +” w Knurowie

Już po raz trzeci, na podstawie umowy dotacyjnej nr 423/201/Senior +/M2 z dnia 06 lipca 2021 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 (edycja 2021), Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, otrzymała dotację w ramach Modułu II na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +”, w wysokości 106.800,00 zł.

informacja o dofinansowaniu
Informacja o dofinansowaniu

Dzienny Dom Senior + jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. Swoją siedzibę ma w budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45. Działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby nieaktywne zawodowo 60+, które wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior +” jest: przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę:
⦁ terapeutyczną,
⦁ rehabilitacyjną
⦁ społeczno – kulturalną,
⦁ profilaktykę zdrowotną
⦁ oraz pomoc socjalną.
Naszym uczestnikom oferujemy: wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, przynajmniej jeden ciepły posiłek, zajęcia ruchowe (kinezyterapia) z terapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne. Organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne i towarzyskie, gry, zabawy, grille, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” jest bezpłatny. Odpłatność kształtuje się na jedynie na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

Kontakt: (32) 335 50 00 / (32) 335 50 17
strona internetowa mopsknurow.pl

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA

OŚRODEK WSPARCIA

JEST ŚRODOWISKOWĄ FORMĄ POMOCY DZIENNEGO POBYTU, PRZEZNACZONĄ DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH UZASADNIONEJ OPIEKI I POMOCY W ZASPOKOJENIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH.

Godziny pracy Ośrodka Wsparcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Kontakt:
Adres: 44-190 Knurów, ul 1-go Maja 45
Telefon: (32) 335 50 17 lub (32) 441 97 52
e-mail: ow@mopsknurow.pl

W ramach Ośrodka Wsparcia funkcjonuje:

DZIENNY DOM „SENIOR+”

Placówka służy mieszkańcom  gminy Knurów, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo, w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Logo


logo senior+ knurów

Logo własne

Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu  Wieloletniego „Senior+”  na lata 2015-2020

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” JEST: przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną społeczno – kulturalną, profilaktykę zdrowotną oraz pomoc socjalną.

ZAKRES POMOCY DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”

 • Pomagamy seniorom wymagającym wsparcia w organizowaniu życia codziennego  bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania
 • Zapewniamy porady psychologa
 • Udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
 • Zapewniamy pomoc w załatwianiu spraw indywidualnych
 • Pomagamy w przełamaniu izolacji, osamotnienia
 • Tworzymy ciepłą, rodzinną atmosferę
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
 • Zapewniamy całodzienne wyżywienie w formie śniadań, obiadów i kolacji
 • Udostępniamy urządzenia do utrzymania higieny osobistej

ORGANIZUJEMY:

 • Spotkania towarzyskie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych Uczestników
 • Zajęcia w oparciu o zainteresowania pensjonariuszy (zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne, muzyczne, manualne, kulinarne, gry, zabawy, grille itp.)
 • Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejki, spotkania urodzinowe, zabawy karnawałowe, Wigilia itp.)
 • Wycieczki krajoznawcze

PRZYJMOWANIE OSÓB DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”
odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT
kształtuje się na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

DOSTARCZANIE POSIŁKÓW  DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA Posiłki w formie śniadań, obiadów, kolacji, dostarczane osobom, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają takiej formy pomocy. Wszystkie posiłki przygotowywane są z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.

JADŁODAJNIA
Miejsce, w którym wydajemy bezpłatnie gorący posiłek dla mieszkańców Knurowa znajdujących się w niedostatku. Wszystkie posiłki przygotowywane są
z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.

Zasady i warunki korzystania ze świadczeń Ośrodka Wsparcia, określone są  w  Uchwale Rady Miasta  Knurów nr XXVII/412/12 z dnia 19.12.2012.

Kronika 2021 r.

Badanie słuchu w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior +” w Knurowie

23 lipca 2021 r. w Dziennym Domu odbyło się bezpłatne kontrolne badanie słuchu, przeprowadzone przez jedną z knurowskich firm zajmującą się m. in. diagnostyką dysfunkcji słuchu. Badaniu mógł poddać się każdy chętny uczestnik.

Nasza codzienność

Seniorzy żegnają małych Absolwentów Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie

W dniu 16 czerwca 2021 r. przedstawicielka Dziennego Domu „Senior +”, pani Ela wraz z opiekunką, panią Martą, udały się do Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, aby wręczyć małym Absolwentom słodkie upominki pożegnalne. Upominki zostały uprzednio przygotowane przez pensjonariuszy na zajęciach terapeutycznych. Przedsięwzięcie ze względu na panującą pandemię i wymogi sanitarne miało charakter symboliczny i kameralny, przysporzyło jednak wiele radości zarówno Przedszkolakom, jak i Seniorom.

Impreza Integracyjna – Świętowanie zwycięstwa w XI Noworocznym Turnieju Integracyjnym Koła PTTK TRION

W dniu 15 czerwca 2021 r. w Dziennym Domu „Senior +” zorganizowano integracyjna imprezę wewnętrzną, w celu świętowania zwycięstwa w XI Integracyjnym Turnieju  Noworocznym Koła PTTK TRION. Na imprezę zaproszona została Dyrektor MOPS w Knurowie, Pani Małgorzata Cisek-Sopel. Na wstępie Kierownik OW, Pani Maria Barska powitała wszystkich uczestników, a następnie zostały zaprezentowane prace konkursowe – wypracowania i zdjęcia. Wszystkim uczestnikom konkursu Pani Dyrektor pogratulowała i wręczyła pamiątkowe dyplomy. Spotkanie przebiegło na wspólnej integracji w niezwykle miłej i radosnej atmosferze..

Finał XI Integracyjnego Turnieju Noworocznego Koła PTTK TRION – 8 czerwca 2021 r.

                We wtorek, 8 czerwca 2021 w Domu Kultury w Szczygłowicach odbył się finał XI Integracyjnego Turnieju Noworocznego Koła PTTK TRION. Tegoroczny Turniej, ze względu na pandemię Covid-19 podzielony był na 4 etapy:

 • Etap I – Konkurs Online wypracowanie w temacie „”Wydarzenie X-lecia Koła PTTK TRION”
 • Etap II – Online konkurs fotograficzny w temacie „Wydarzenie X-lecia Koła PTTK TRION”
 • Etap III – Przegląd prac przez jury, wybór zwycięzców konkursów
 • Etap IV – Spotkanie integracyjne z wręczeniem nagród

W ramach Turnieju od stycznia do lutego 2021 r. odbyły się dwa konkursy – wypracowań i fotograficzny, w których wzięli udział chętni członkowie i przyjaciele Koła PTTK TRION. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się również podopieczni Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie. Na IV etap zaproszeni zostali laureaci nagród wraz z opiekunami. Dzienny Dom zdobył pierwsze miejsce oraz wyróżnienie w Konkursie Fotograficznym a także wyróżnienie w Konkursie Wypracowań. Na spotkanie finałowe udały się dwie osoby wyróżnione wraz z Kierownikiem Ośrodka Wsparcia, panią Marią Barską. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary, pięknie oprawione dyplomy oraz nagrody w postaci nośników danych. Impreza finałowa odbyła się w warunkach kameralnych i z zachowaniem wszelkich wymogów reżimu sanitarnego.

Wycieczka do Świerklańca i nad Zalew Nakło-Chechło – 8 czerwca 2021 r.

We wtorek, 8 czerwca 2021 r. odbyła się wycieczka Uczestników Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie do Parku w Świerklańcu oraz nad Zalew Nakło-Chechło. Po dotarciu na miejsce Seniorzy wraz z opiekunami, spacerując zwiedzali park z pięknymi fontannami i kamiennymi rzeźbami, będącymi pozostałościami tzw. „Małego Wersalu”. Ponadto uczestnicy mogli podziwiać piękną florę  a nawet faunę miejscowych akwenów wodnych – stawu oraz Jeziora Świerklanieckiego – Zbiornika Kozłowa Góra. Na koniec spaceru miało miejsce zwiedzanie „Pałacu Kawalera” oraz „słodka ochłoda” w postaci lodów z okolicznej cukierni.
Punktem kulminacyjnym wyprawy był tradycyjny piknik Seniorów, który odbył się  na polu namiotowym nad Zalewem Nakło-Chechło. Zarówno pogoda, jak i pozytywne samopoczucie niezwykle dopisały wszystkim uczestnikom wycieczki.

               

Konkurs Wielkanocny

W dniu 11.03.2021 r. w Dziennym Domu „Senior +” ogłoszono konkurs na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną. Ze względu na panującą pandemię Covid-19 i czasowe zawieszenie zajęć w Ośrodku Wsparcia, konkurs odbył się zdalnie i z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych. Do konkursu przystąpiły trzy Uczestniczki Dziennego Domu, wykonując swoje dzieła różnymi technikami. Za udział w konkursie przewidziano pamiątkowe dyplomy i upominki.

Powrót zajęć stacjonarnych w Dziennym Domu „Senior +”

Drodzy Seniorzy,
od 4 maja 2021 r. Decyzją Wojewody Śląskiego wznowione zostały zajęcia stacjonarne w Dziennym Domu „Senior+”. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie z zastosowaniem zasad obowiązujących norm sanitarnych, które na bieżąco opracowywane są na podstawie aktualnych rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.          
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (32) 335 50 17
Serdecznie zapraszamy.

Ogólne zasady obowiązujące obecnie na terenie Ośrodka Wsparcia:


1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Wsparcia powinny być zdrowe i nie wykazywać oznak zachorowania na COVID – 19.
2. Każda osoba jest obowiązana poddać się badaniu temperatury przez pracownika Ośrodka Wsparcia. W przypadku wyniku wyższego niż 37,3°C osoba nie będzie wpuszczona na teren placówki.
3. Po wejściu na teren Ośrodka wsparcia należy niezwłocznie zdezynfekować ręce w wyznaczonym miejscu oraz założyć ochronę zakrywającą usta i nos. Jeżeli osoba nie posiada ww. zabezpieczeń, jest możliwość otrzymania maseczki na miejscu.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (link tutaj) i na oficjalnej stronie rządowej (link tutaj).

Program „Wspieraj Seniora”

logo gminy Knurów

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje o przystąpieniu do Programu „Wspieraj Seniora”.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r. i ma na celu ochronę osób w wieku 70+ (zwanych dalej Seniorami) przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Polski.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów (zgodnie z zakresem wskazanym przez Seniora), obejmujących artykuły podstawowej potrzeby – w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.           

Program skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia, która ze względu na sytuację zdrowotną, rodzinną czy społeczną nie ma możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb we własnym zakresie.

Z Programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w postaci usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze decyzji administracyjnej.

Procedura udzielania wsparcia Seniorom w gminie Knurów:

 1. Senior z terenu Knurowa dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.   
  Nr  infolinii:    22 505 11 11.
  Senior może także zadzwonić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie (MOPS), pod nr (32) 335 50 00
 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przez infolinię przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.   
 3. Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik MOPS w Knurowie kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszty pokrywa senior.
  Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów, ich dostarczenie jest nieodpłatne.
 4. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie poinformuje seniora o:
  – sposobie realizacji usługi
  – imieniu i nazwisku osoby, która przyjdzie z pomocą oraz sposobie zweryfikowania tej osoby
  – konieczności udostępnienia, danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr tel.) wolontariuszom, harcerzom, lub służbom współpracującym, np. Ochotniczej Straży Pożarnej – wyłącznie w celu realizacji usługi
  – konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa – osłonie nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego, w miarę możliwości użycia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk         

Uwaga!
Osoba realizująca usługę (pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub osoba wyznaczona przez MOPS) zawsze umówi się z Seniorem na wizytę, wskazując konkretny dzień i godzinę – nigdy nie pojawi się bez zapowiedzi !!!
Senior powinien wymagać od osoby realizującej usługę okazania dokumentu tożsamości oraz „Skierowania” z MOPS, służących weryfikacji osoby.
Wszelkie niezapowiedziane, lub wzbudzające podejrzenie Seniora wizyty należy niezwłocznie zgłosić do MOPS w Knurowie pod nr telefonu: (32) 335 50 00.

Infolinia 22 505 11 11 działa od poniedziałku do niedzieli, w godz. 08:00-21:00.
Realizacja usługi wsparcia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku.

Więcej informacji dotyczących Programu „Wspieraj Seniora” znajduje się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/

Zawieszenie zajęć w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior +” w Knurowie

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Decyzją Wojewody Śląskiego (Decyzja Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r.) od dnia 20 października 2020 r. do odwołania zostaje czasowo zawieszona działalność Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie. Zajęcia zostają zawieszone celem przeciwdziałania COVID-19.
Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu: (32) 335 50 17

Logo
Logo

Wznowienie zajęć w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior +” w Knurowie

Szanowni Seniorzy,
od 6 lipca 2020 r. wznowione zostały zajęcia w Dziennym Domu „Senior+”. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie z zastosowaniem zasad nowego rygoru sanitarnego, które na bieżąco opracowywane są na podstawie aktualnych rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.          
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (32) 335 50 17
Serdecznie zapraszamy.

Ogólne zasady obowiązujące obecnie na terenie Ośrodka Wsparcia:


1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Wsparcia powinny być zdrowe i nie wykazywać oznak zachorowania na COVID – 19.
2. Każda osoba jest obowiązana poddać się badaniu temperatury przez pracownika Ośrodka Wsparcia. W przypadku wyniku wyższego niż 37,3°C osoba nie będzie wpuszczona na teren placówki.
3. Po wejściu na teren Ośrodka wsparcia należy niezwłocznie zdezynfekować ręce w wyznaczonym miejscu oraz założyć ochronę zakrywającą usta i nos. Jeżeli osoba nie posiada ww. zabezpieczeń, jest możliwość otrzymania maseczki na miejscu.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (link tutaj) i na oficjalnej stronie rządowej (link tutaj).

Koronawirus – zawieszenie zajęć w Ośrodku Wsparcia

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem koronawirusem typu SARS-Cov-2, wywołujacym chorobę COVID-19, informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego, zajęcia w Dziennym Domu „Senior +” przy Ośrodku Wsparcia w Knurowie są zawieszone do odwołania.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu:
Ośrodek Wsparcia – (32) 335 50 17

Dzień Otwarty w Dziennym Domu „Senior+” w Knurowie – 27.11.2019 r.

Dnia 27 listopada 2019 roku, od godziny 13:00 do 15:00, odbędzie się Dzień Otwarty w Dziennym Domu Senior+ w Knurowie.
W programie:
13:00 część informacyjno-artystyczna
13:30 zwiedzanie Domu oraz prezentacja prac uczestników zajęć
13:45 poczęstunek
14:00 możliwość uczestniczenia w zajęciach pokazowych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Dzień-Otwarty-plakat

Plakat propagujący Dzień Otwarty

Tort okolicznościowy z okazji oficjalnego otwarcia Dziennego Domu Senior +

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie


Uroczyste Otwarcie Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie
11.12.2018r.

11 grudnia 2018 roku nastąpiło oficjalne otwarcie naszego Domu. W tym wyjątkowym dniu swoją obecnością zaszczyciło nas wiele osób, a wśród nich: przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego – doradczyni wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej – p. Maria Nowak, Zastępca Prezydenta Miasta – p. Piotr Surówka, przewodniczący Rady Miasta – p. Tomasz Rzepa wraz z radnymi, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej – ks. Krzysztof Tabath, przewodniczący Koła PTTK TRION – p. Adam Wala, oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek: Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Caritas, PCK-a, czy PCPR- u. Po przywitaniu Gości przez dyrektor MOPS, p. Małgorzatę Cisek-Sopel, został przeczytany list od  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – p. Elżbiety Rafalskiej, która niestety nie mogła przybyć osobiście. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć oczywiście samych adresatów Projektu, Seniorów, których przedstawicielka wyraziła w imieniu  wszystkich wyrazy wdzięczności i radości. Po oficjalnych przemowach kierownik Ośrodka Wsparcia – p. Maria Barska, oprowadziła chętnych gości po Domu, po czym wszystkich zaproszono na poczęstunek. Spotkanie przebiegło w rodzinnej, radosnej atmosferze 🙂 

Ruszył nabór do Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie

LOGO Senior + w kolorze pomarańczowym przedstawiające zarys domu z serduszkiem w prawym dolnym rogu oraz wyraz senior ze znakiem plus

LOGO Programu Senior +

Herb Knurowa

Herb Knurowa

LOGO Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

LOGO MOPS Knurów

Nabór do Dziennego Domu Senior +

Jesteś osobą w wieku 60 +?
Jesteś osobą nieaktywną zawodowo?
Chcesz aktywnie spędzać czas?

Gmina Knurów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza mieszkańców gminy Knurów powyżej 60 roku życia, do udziału w zajęciach Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie, utworzonego w ramach rządowego Programu Wieloletniego na lata 2015-2020.

Dzienny Dom „Senior + ma siedzibę w budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45. Uczestnikami zajęć mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00.

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior +” jest:
przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną społeczno – kulturalną, profilaktykę zdrowotną oraz pomoc socjalną.

Naszym uczestnikom oferujemy:
wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, przynajmniej jeden ciepły posiłek, zajęcia ruchowe (kinezyterapia) z terapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne. Ponadto organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne i towarzyskie, gry, zabawy, grille, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie
odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Odpłatność za pobyt
kształtuje się na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

Kontakt: (32) 335 50 00 lub (32) 335 50 17
Strona internetowa: mopsknurow.pl

Logo Dziennego Domu "Senior +" w Knurowie.

Logo Senior + w Knurowie

                                                                                                                                                                                    

Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu  Wieloletniego „Senior+”  na lata 2015-2020

Otwarcie Dziennego Domu „Senior +” coraz bliżej…

W sierpniu w Ośrodku Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 ruszyły prace remontowo-budowlane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, budżetu państwa oraz PFRON.

Obecnie trwa generalny remont wewnątrz budynku Ośrodka Wsparcia, ale zmianie ulega również zewnętrzna część obiektu. Metamorfoza postępuje w szybkim tempie i jest już widoczna – zniknął ganek a na jego miejscu powstaje winda, która zniweluje bariery architektoniczne. Podjęte działania w efekcie zwiększą funkcjonalność i estetykę pomieszczeń przygotowanych dla seniorów.

Dzienny Dom „Senior +” będzie dysponował 25 miejscami dla beneficjentów, zapewniając im profesjonalne wsparcie przez minimum 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Zgodnie z głównym celem programu oraz zainteresowaniami seniorów, tworzone będą warunki do zdrowego i aktywnego życia w czterech obszarach, które naprzemiennie będą się przeplatać. Są to: inicjowanie rozwoju osobistego, aktywność społeczno – kulturalna, profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz wsparcie socjalne.

Zakłada się, że uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” będzie odpłatne. Kryteria odpłatności będą ustalone jedynie na poziomie odpłatności za posiłki.

Rekrutacja beneficjentów programu odbywać się będzie przede wszystkim na podstawie wskazań MOPS, ale rozpatrywane będzie każde zgłoszenie po uprzednim zdiagnozowaniu osoby / rodziny. Przyjmowanie osób odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.
Poniżej zdjęcia z remontu:

budynek z zewnątrz - budowa dźwigu dla niepełnosprawnych

budowa dźwigu dla niepełnosprawnych

budynek wewnątrz - remont świetlicy

remont świetlicy

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie tworzyć Dzienny Dom „Senior +”

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, w styczniu b.r. przystąpiła do otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty, polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018. Realizacja tego zadania będzie polegała na przekształceniu funkcjonującego w ramach Ośrodka Wsparcia w Knurowie – Dziennego Domu Pomocy Społecznej –  na Dzienny Dom „Senior +”. Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Knurów w wieku 60 +, nieaktywni zawodowo.

Na podstawie ogłoszonych 14 lutego wyników  OTWARTEGO KONKURSU w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wiemy, że nasz projekt został przyjęty
i Gmina Knurów na powyższe zadanie otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa.

Po przeprowadzonym gruntownym remoncie budynku Ośrodka Wsparcia, w ramach DD „Senior +” dla seniorów dostępne będą: pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV i komputer z dostępem do Internetu, aneks kuchenny wyposażony w sprzęt AGD, pomieszczenie do terapii indywidualnej,  pomieszczenie do utrzymania sprawności ruchowej wyposażone w sprzęt do rehabilitacji, łazienkę z prysznicem, 2 miejsca do leżakowania oraz wydzielone miejsce na pralnię i suszarnię. W Dziennym Domu „Senior +” seniorzy będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie. Ze względu na to, że budynek jest wielokondygnacyjny, ograniczenia w poruszaniu się po nim, będą niwelowane za pomocą zaplanowanej do realizacji platformy zewnętrznej (windy  dla niepełnosprawnych).

Celem podejmowanych przez nas działań, jest podniesienie jakości życia seniorów (mieszkańców Gminy Knurów – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną, społeczno – kulturalną oraz pomoc socjalną i wspierającą rodziny w opiece nad seniorami.