Aktualności

Gmina Knurów przystąpiła do Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Posted in Aktualności | Leave a comment

Program Czyste Powietrze – wydawanie zaświadczeń.

Ważne: Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń. Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Posted in Aktualności | Leave a comment

Informacja o zakresie działalności MOPS Knurów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie obejmują następujące obszary: Pomoc środowiskowa i wsparcie• pomoc pieniężna• praca socjalna• interwencja kryzysowa• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia• specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi• udzielanie posiłku (obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach, gorący posiłek dla gorących)• udzielanie schronienia• skierowanie […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

INFORMACJA

W dniach od 12 października 2020 r. pracownicy socjalni Jolanta Sieklucka i Barbara Jachimowska będą przyjmowali w budynku CWIS przy ul. Dworcowej 33 w godzinach pracy MOPS (tel. 32/441-96-90): Jolanta Sieklucka (rejon: Cicha, Broniewskiego, Chopina, Dąbrowskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Chrobrego, Kochanowskiego, Paderewskiego, Floriana, Grunwaldzka, Krasickiego, Matejki, Niepodległości, Ogana, Polna, Puszkina, Rakoniewskiego, Reymonta, Stwosza, Stalmacha, Sokoła, Wilsona, […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2020-2021 WRAZ Z OGŁOSZENIEM O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W RAMACH PROGRAMU.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu. […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

„ŚLĄSKI PROMETEUSZ ” WOJEWÓDZKA NAGRODA DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W dniu 29.11.2019 r. w Bytomskim Centrum Kultury „BECEK” w Bytomiu odbyła się Gala Finałowa Konkursu pod patronatem Pani Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego „Śląski Prometeusz”. Organizatorem Konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. Gala zakończyła się ogromnym sukcesem knurowskiego systemu pomocy społecznej.  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że osobą wyróżnioną został […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Knurowie

W dniu 13 1istopada 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Alojzego Koziełka 2, odbyło się spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Knurowie. Było ono adresowane do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnienia i rynku pracy, systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, jednostek wspierania rodziny i […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Pieniądze Fundacji JSW, ustanowionej przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. wesprą projekt realizowany przez MOPS Knurów – „Knurowski Emeryt – Fit” – Zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie z przyjemnością informuje o skutecznym złożeniu wniosku, a w konsekwencji przyznanej darowiźnie przez Fundację JSW, celem współfinansowania   projektu „Knurowski Emeryt – Fit” – Zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym. W okresie od 1 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. na terenach zielonych przy Tężni solankowej w […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych. Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty. Jako Fundacja realizujemy […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora PCPR w Gliwicach z dnia 01.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach procedury rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON przyznawanych dla powiatu gliwickiego na 2019 rok.

Zarządzenie 6_2019

Posted in Aktualności | Leave a comment

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj. 1.    w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych; 2.    w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

FUNDACJA ŚWIETLIK – informacje dla niepełnosprawnych.

FUNDACJA ŚWIETLIK ul. Konwiktorska 7/33 00-216 Warszawa KRS: 0000666060 Telefon: 22 308 13 22 Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

ZUS dla seniorów

ZUS dla seniorów Już po raz kolejny – dla seniorów i z seniorami – organizowany jest w całej Polsce Dzień Seniora. Akcję przygotowuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tegoroczna edycja odbędzie się 26 października pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”. Akcja ma na celu aktywizację seniorów i popularyzację wiedzy z zakresu […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Start projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie przystąpił w sierpniu 2018 r. do realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  (Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej w zakładce projekty http://mopsknurow.pl/projekty/  

Posted in Aktualności | Leave a comment

Nowe podmioty z terenu Knurowa dołączyły do programu Senior

MOPS Knurów informuje że, pojawiły się nowi partnerzy z terenu Knurowa dla karty Seniora więcej informacji można uzyskać tu: KLIK

Posted in Aktualności | Leave a comment

Rusza Ogólnopolska karta seniora

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna w Knurowie można składać od dnia 3 stycznia 2018 roku osobiście lub poprzez pełnomocnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie bądź też […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Ważne! Osoby samotnie wychowujące dzieci program 500+

BARDZO WAŻNA ZMIANA dot. przyznania świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 szczegóły w kafelce Świadczenia Wychowawcze http://mopsknurow.pl/swiadczenia-wychowawcze-500/  

Posted in Aktualności | Leave a comment

„Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej” na terenie województwa śląskiego

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej” na terenie województwa śląskiego, zaprasza do udziału w projekcie który jest bezpłatny, a uczestnikom projektu zapewnia stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem. Nadrzędnym celem projektu jest pozyskanie zatrudnienia dla jego uczestników. Kontakt: […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Debata społeczna „Bezpieczny Senior’

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisariat Policji w Knurowie zaprasza  w dniu 22 listopada 2017 r. na debatę społeczną „Bezpieczny Senior”. Tematyka spotkania będzie obejmować różny zakres realnych i potencjalnych zagrożeń ze strony osób, które naciągają i oszukują starsze osoby. Funkcjonariusze Policji  przedstawią metody działania przestępców oraz sposoby zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom. Miejsce spotkania – Ośrodek […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Fundacja ING Dzieciom zaprasza do udziału w konkursie do 20.11.2017r.

MOPS Knurów informuje że, fundacja ING Dzieciom od dwunastu lat działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez organizację bezpłatnych zimowisk w ośrodku fundacji w Wiśle. Do 20 listopada 2017 r. wszystkie organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą dzieci mogą wziąć udział […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Ochotnicze hufce pracy zapraszają

MOPS Knurów informuje że , OHP organizuje szkolenie szczegóły na stronie http://www.slaska.ohp.pl/ oraz na PLAKAT

Posted in Aktualności | Leave a comment

Pośrednik Pracy zaprasza na spotkanie w budynku MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 25.10.2017 r. w godzinach 13.30-15.30 przy ul. Ks. Koziełka 2 odbędzie się dyżur Pośrednika Pracy. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą miały możliwość skorzystania z indywidualnych porad oraz zapoznania się z lokalnymi ofertami pracy. Zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby zainteresowane w  szczególności  osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Posted in Aktualności | Leave a comment

Życie zaczyna się po 30-tce!

MOPS Knurów informuje że, firma OSK SILESIA z Katowic realizuje projekt którego celem jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia bezrobotnych i biernych zawodowo osób powyżej 30 roku życia, w tym posiadających niskie kwalifikacje mieszkańców województwa śląskiego. Przyjmowanie zgłoszeń/rekrutacja od: 01.08.2017 Bezpłatne szkolenia i kompleksowe wsparcie, obejmuje: szkolenia ogólnobudowlane murarz-tynkarz monter konstrukcji budowlanych monter suchej […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Oddział Rejonowy PCK w Knurowie

MOPS Knurów informuje że, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie „Zaprasza osoby starsze i niepełnosprawne na spacery z asystentem w ramach integracji ze społeczeństwem. Pomoc jest bezpłatna w całości finansowana przez Gminę Knurów. Osoby chętne zapraszamy do Biura Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie przy ul. Wilsona 10. Ilość miejsc ograniczona”.

Posted in Aktualności | Leave a comment

Projekt pn. „Bliżej rynku pracy”

MOPS Knurów  ogłasza że, projekt pn. „Bliżej rynku pracy” realizowany  przez Fundację Imago we współpracy z Fundacją Manufaktura Inicjatyw (Lider projektu) oraz Fundacją Edukacji Nowoczesnej (Partner projektu). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które łącznie spełniają następujące warunki: posiadającą […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Znów Aktywni nabór do projektu

Szanowni Państwo, Od 01.06.2017 r firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński rozpoczęła na terenie województwa śląskiego realizację projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Do udziału w projekcie zapraszamy: […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Informacja o szkoleniach dla osób do 24 r.ż. i po 30 r.ż. oraz po 50 r.ż.

MOPS Knurów informuje że, Firma Łętowski Consulting świadczy usługi szkoleniowo – doradczo – rozwojowe. Współuczestniczy z firmą Euro -Konsult w realizacji  projektów współfinansowanych  ze środków unijnych dla osób młodych (w wieku do 24 lat): „Kompetencje cyfrowe dla NEET” „Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży” oraz projekt skierowany do osób po 30 rż, a w szczególności […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Informacja na temat projektu pn: Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy

MOPS Knurów informuje że,  firma EUROSOLUTIONS Jan Dymek odpowiedzialna jest za realizację projektu „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy”. Jest to projekt skierowany do osób bezrobotnych od 30 do 64 roku życia. Głównym celem projektu jest nadanie kwalifikacji zawodowych oraz wprowadzenie uczestników na rynek pracy. Warto podkreślić, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Informacja o nowym okresie zasiłkowym programu 500+

W kafelce Świadczenia wychowawcze 500+ na stronie głównej pojawiła się informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego.

Posted in Aktualności | Leave a comment

Nowa szansa na zatrudnienie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,  iż Fundacja Rozwoju Lokalnego wraz z Gminą Knurów rozpoczęła rekrutację do Projektu pn. Nowa szansa na zatrudnienie. Instytucją przeprowadzającą rekrutację jest Fundacja Rozwoju Lokalnego w Knurowie przy ul. Dworcowej 38,  telefon: 32 235 96 70 Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 osób, bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców Gminy Knurów, którzy ukończyli 30 […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Fundacja Imago zaprasza do udziału w projekcie

MOPS Knurów informuje że, Fundacja Imago w związku z realizacją projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w imieniu lidera projektu. Projekt adresowany jest do osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które należą do jednej z niżej wymienionych grup: młodzież która […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Dzień Dziecka

Wszystkim Dzieciom Małym i Dużym, dużo uśmiechu i radości życzy Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS Knurów.

Posted in Aktualności | Leave a comment

Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do de instytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że trwa rekrutacja do projektu pn „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do de instytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.” Projekt kierowany jest do osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz pacjentów po przebytym udarze mózgu zamieszkujących podregion gliwicki. Osoby zakwalifikowane do udziału będą mogły […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Dzisiaj obchodzimy dzień rodzicielstwa zastępczego.

MOPS Knurów informuje, że już po raz dziewiąty obchodzimy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych wielu najmłodszym, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej, na odbudowanie normalnego, bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób.

Posted in Aktualności | Leave a comment

PCK oddział Knurów zaprasza na półkolonie

MOPS Knurów informuje że, Polski Czerwony Krzyż oddział Knurów organizuje półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Posted in Aktualności | Leave a comment

Już jutro starują IX Knurowskie Dni Integracji

Od 17 maja rozpoczynają się IX Knurowskie Dni Integracji zapraszamy mieszkańców miasta . Podczas trwania Dni Integracji zaplanowano spotkania z gośćmi honorowymi, wydarzenia sportowe i kulturalne, całość zakończy festyn integracyjny oraz Uroczysta Msza święta.  

Posted in Aktualności | Leave a comment

Akcja Czysty Aniołek

MOPS Knurów informuje że, wystartowała akcja Czysty Aniołek 2017 organizowana jest w całej Polsce, jak również poza jej granicami i trwa do 10 czerwca 2017. Więcej informacji można uzyskać klikając na poniższy link: http://www.piekne-anioly.org/czystya4.html  

Posted in Aktualności | Leave a comment

Fundacja Wspólnota Nadziei realizuje projekt „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej -tworzenie modelowego rozwiązania”

MOPS Knurów informuje że, Fundacja Wspólnota Nadziei realizuje projekt „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej -tworzenie modelowego rozwiązania”. Obecnie rozpoczynamy trzeci okres finansowania projektu. Okres realizacji: od 01.04.2017 do 31.03.2018. Ilość miejsc – 3 Projekt polega na zapewnieniu indywidualnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych z autyzmem (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) zamieszkujących na terenie […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Fundacja Poland Business Run

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje że, Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na: a) zakup protez b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego c) turnusy rehabilitacyjne d) pomoc psychologiczną e) pomoc prawną f) specjalistyczne konsultacje medyczne O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo /organizacje pozarządowe opiekujące […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Spotkania z psychologiem dziecięcym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje, że w  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 można skorzystać  ze świadczeń w formie  terapii psychologicznej w tym wizyt środowiskowych, które udzielane są przez psychologa dziecięcego. Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwem rodzicielskim.  Pierwsze spotkanie z psychologiem […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Podsumowanie realizacji usług społecznych w CWIS

W okresie realizacji projektu w CWIS zrealizowano następujące usługi wspierania rodziny: 1. Asystent rodziny – wsparciem objęto 9 rodzin/30 os w rodz., wskaźnik 7 rodzin/14 os w rodz.; 2. Mediacje rodzinne wsparciem objęto 17 os/rodzin wraz z otoczeniem,     wskaźnik 10 os/rodz; 3.Terapia rodzinna – wsparciem objęto 15 os/rodzin wraz z otoczeniem, wskaźnik 10 os/rodzin); 4.Spotkania […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Realizacja usług społecznych po zakończeniu projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych utrzymane zostaną miejsca świadczenia usług, które powstały w ramach realizacji projektu. W przypadku chęci skorzystania ze wsparcia w postaci: specjalistycznego poradnictwa rodzinnego typu psychologicznego i pedagogicznego, asystenta rodziny, mediacji rodzinnych, terapii rodzinnej, treningów kompetencji i umiejętności […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021-2026

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że dnia 1 września 2021 roku (środa) o godz. 13.30 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów. Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza do udziału w zajęciach grupowych w blokach tematycznych

Trening Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich Warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy Grupa wsparcia dla ofiar przemocy GDZIE? zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, Knurów, ul. Dworcowa 33 KIEDY? Środy w godz. 16.00- 17.30 (w blokach po 5 spotkań)                 Czwartki w godz. 14.00 – 15.30 ( w blokach po 6 spotkań ) DLA […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment