Aktualności MOPS Knurów

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE      Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią   opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.     Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CEL Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. ADRESACI Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE PRZYSTĄPIŁA Z WNIOSEKIEM DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CEL Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. ADRESACI Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE PRZYSTĄPIŁA Z WNIOSKIEM DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE      Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią   opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.     Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Godziny pracy MOPS Knurów w dniu 23.12.2022

INFORMACJA W dniu 23 grudnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Knurowie będzie czynny do godz. 11:30 Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji planując załatwienie spraw w Ośrodku. Za utrudnienia przepraszamy

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Warsztaty świąteczne z makramy

Pensjonariusze Dziennego Domu „Senior +”  zapraszają w dniu 24.11.2022 r. w godz. 9.30-11.00 knurowskich seniorów do Ośrodka Wsparcia  w Knurowie, przy ul. 1 Maja 45  na warsztaty świąteczne z makramy  – sztuki wiązania sznurków, bez użycia igieł, drutów lub szydełka, znanej od starożytności. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod nr telefonu: 32 441 97 52.

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Korpus Wsparcia Seniorów

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Zgodnie z ustawą stawą z 27 października 2022 r. dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Knurów zdecydowała się podjąć sprzedaży węgla mieszkańcom. Wniosek w wersji papierowej jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w MOPS Knurów lub przesłać elektronicznie poprzez […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Knurowski „Dzień Seniora”

W dniu 09.11. 2022 r. w Ośrodku Wsparcia obchodzono Dzień Seniora. W tych ważnych chwilach seniorom towarzyszyli: wiceprezydent Piotr Surówka, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Cisek Sopel, kierownik działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Daria Podgórska, ks. proboszcz Krzysztof Tabath, a także  prezes Koła TRION Adam Wala.  Gości przywitała […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

W dniu 22.09.2022 r. seniorzy z Ośrodka Wsparcia  wzięli udział w  IX Międzynarodowych Senioraliach,  które odbyły się w Krakowie. Zainaugurowała  je uroczysta Msza Święta w Kościele Mariackim. Następnie ok. 4.000 uczestników w kolorowym pochodzie udało się do Parku im. Henryka Jordana,  gdzie brało udział w wykładach edukacyjnych  m. in. na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii  oraz  w ponad […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

UWAGA ! Otrzymaliśmy informację o podszywaniu się pod ośrodki pomocy społecznej

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi: 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego; 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy; 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Zajęcia sportowe dla seniorów

Zapraszamy seniorów, w tym pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior +”, do udziału w  zajęciach sportowych z trenerem. Miejsce: Ośrodek Wsparcia, Knurów, ul. 1 Maja 45. Zajęcia odbywać się będą od 15 września do grudnia  2022 r., w czwartki, w godzinach 9.00-10.30. Zakres zajęć obejmować będzie: m.in. stretching, fit ball, zdrowy kręgosłup, pilates. Zajęcia są bezpłatne. Serdecznie […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać od 1 września 2022 r. w MOPS

Dodatek węglowy można składać osobiście lub poprzez platformę e-PUAP Wnioski są dostępne na stronie internetowej ośrodka ( druki do pobrania ) Uwaga! prosimy dołączyć do składanego wniosku deklarację CEEB. Szczegółowe informacje udzielane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ks. A. Koziełka 2 lub telefonicznie 32 335 50 00.

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Dzienny Dom „Senior +” działania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

OGÓLNE INFORMACJE Dzienny Dom Senior+ jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ (edycja 2022). W bieżącym roku na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 97.200 zł. Dzienny Dom „Senior+”  jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie  i jest czynny […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Informacje dotyczące kampanii informacyjnej na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi

Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – uprzejmie przekazujęlink( http://ec.europa.eu/assets/home/communication-campaign/dissemination-material.zip )

Posted in Aktualności | Leave a comment

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Program Ministerstw Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Knurów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że Uchwałą nr LVI/693/2022 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2022r w Knurowie został przyjęty Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w  związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Środki na realizację działań pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, iż uległ zmianie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Poniżej przedstawiamy wprowadzone zmiany

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie. Ponadto informujemy, że od nowego roku 2022 wnioski będą przyjmowane przez ZUS […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Ogłoszenie konkursu „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”

Na wniosek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”. Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest przeprowadzenie w dniu 19 czerwca 2022 r., […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Europejski tydzień szczepień

24-30 kwietnia – Europejski Tydzień Szczepień. Jego celem jest wzmocnienie znaczenia sprawiedliwego i rozszerzonego dostępu do szczepionek, aby przyczynić się do długiego i zdrowego życia dla wszystkich. Hasło w roku 2022 to „Długie życie dla wszystkich”. Szczepienia chronią ludzi przed poważnymi i zagrażającymi życiu chorobami zakaźnymi, takimi jak: grypa, błonica, tężec, krztusiec, odra, świnka, różyczka, […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Harmonogram „Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami” od 5 do 11 maja 2022 roku

5 maja 2022 r. 10.00-11.30 szkolenie on-line – „Leczenie uzdrowiskowe w ramach NFZ”(czwartek) (Śląski Oddział NFZ w Katowicach) 8.00-14.00 dyżur telefoniczny – „Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON” tel. 32 277-78-21(MOPR w Zabrzu) 6 maja 2022 r. 10.00-11.30 szkolenie on-line – „Zasiłek opiekuńczy – ustalanie prawa”(piątek) (Oddział ZUS w Zabrzu) 9.00-14.00 dyżur telefoniczny […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE/GRUPA WSPARCIA PO WARSZTATACH P/PRZEMOCY

Osoby, które doświadczały lub doświadczają jakiegoś rodzaju przemocy ze strony np. członka rodziny zapraszamy na warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na spotkania grupy wsparcia. W ramach zajęć będzie można  zwiększyć wiedzę dot. mechanizmów przemocy domowej, poszerzyć narzędzia niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach przemocy, kryzysu.   Proponowane działania stworzą możliwość: – przezwyciężenia problemów emocjonalnych; […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Podsumowanie realizacji projektu

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w okresie od 01.03.2020 r. do 28.09.2021 r. realizował projekt pt. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że wnioski dot. przyznania obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości  300 zł na osobę, wydawane i przyjmowane będą w Biurze Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. ks. Koziełka 2. Informacje udzielane są telefonicznie pod numerem: – 32 33 55 000 Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Pomoc psychologiczna w związku z sytuacją na Ukrainie

Informacja do umieszczenia na stronie www.mopsknurow.pl/aktualności Pomoc psychologiczna w związku z sytuacją na Ukrainie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza na: 1)  spotkanie z psychologiem, które odbędzie się w dn. 09.03.2022 r. w  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych ul. Dworcowa 33, na którym poruszane będą między innymi takie tematy: – jak rozmawiać z dzieckiem o […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, obywatelom Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, można wydawać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. Na terenie Knurowa pomoc […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informacje dotyczące projektu pn. „Model rehabilitacji kompleksowej”. Nabór osób do w/w projektu prowadzi PFRON.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy,  będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach: Moduł I – zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia; Moduł II psychospołeczny:  mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Program „Akademia Rozwoju”

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE      Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią   opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.     Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór uczestników do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CEL Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. ADRESACI Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

UWAGA! Zmiany w Programie 500 plus od stycznia 2022 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie. Ponadto informujemy, że od nowego roku 2022 wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie w formie […]

Posted in Aktualności, Ogłoszenia | Leave a comment

Gmina Knurów informuje, że realizatorem nowego zadania w ramach ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości dopłaty w ramach dodatku osłonowego (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) wyniesie: dla […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Gmina Knurów po raz trzeci z dotacją na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +”. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021).

Już po raz trzeci, na podstawie umowy dotacyjnej nr 423/201/Senior +/M2 z dnia 06 lipca 2021 r.o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 (edycja 2021),  Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, otrzymała dotację w ramach Modułu II na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Gmina Knurów po raz trzeci z dotacją na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +” w Knurowie

Już po raz trzeci, na podstawie umowy dotacyjnej nr 423/201/Senior +/M2 z dnia 06 lipca 2021 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 (edycja 2021), Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, otrzymała dotację w ramach Modułu II na zapewnienie funkcjonowania placówki […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

OGŁOSZENIE

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia  2022 r. (z wyłączeniem specjalistycznych […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego na pełny etat na umowę o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Więcej szczegółów na stronie BIP: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=34927&idmp=720&r=o Termin składania dokumentów: do dnia 06.12.2021 do godz. 14:00

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”

Prezydent Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Więcej szczegółów w załączonym Zarządzeniu nr 438/MOPS/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.11.2021 r. dostępnym na stronie: https://www.knurow.pl/miasto-knurow/ogloszenia-urzedu/Konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej/idn:2279

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Spotkania z psychologiem dziecięcym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje, że w  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 można skorzystać  ze świadczeń w formie  terapii psychologicznej w tym wizyt środowiskowych, które udzielane są przez psychologa dziecięcego. Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwem rodzicielskim.  Pierwsze spotkanie z psychologiem […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Podsumowanie realizacji usług społecznych w CWIS

W okresie realizacji projektu w CWIS zrealizowano następujące usługi wspierania rodziny: 1. Asystent rodziny – wsparciem objęto 9 rodzin/30 os w rodz., wskaźnik 7 rodzin/14 os w rodz.; 2. Mediacje rodzinne wsparciem objęto 17 os/rodzin wraz z otoczeniem,     wskaźnik 10 os/rodz; 3.Terapia rodzinna – wsparciem objęto 15 os/rodzin wraz z otoczeniem, wskaźnik 10 os/rodzin); 4.Spotkania […]

Posted in Centrum | Leave a comment