Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Zgodnie z ustawą stawą z 27 października 2022 r. dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Knurów zdecydowała się podjąć sprzedaży węgla mieszkańcom.

Wniosek w wersji papierowej jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w MOPS Knurów lub przesłać elektronicznie poprzez portal ePUAP, pod warunkiem, że będzie podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Termin rozpoczęcia sprzedaży nie jest jeszcze znany, gdyż uzależniony jest od tego, kiedy przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie obrotu paliwami stałymi, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, sprzeda węgiel gminie.

Prosimy o składanie wniosków w terminie: 16 – 30 listopada 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 335 50 00, 32 335 50 04