UWAGA ! Otrzymaliśmy informację o podszywaniu się pod ośrodki pomocy społecznej