Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać od 1 września 2022 r. w MOPS

Dodatek węglowy można składać osobiście lub poprzez platformę e-PUAP Wnioski są dostępne na stronie internetowej ośrodka ( druki do pobrania )

Uwaga! prosimy dołączyć do składanego wniosku deklarację CEEB.

Szczegółowe informacje udzielane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ks. A. Koziełka 2 lub telefonicznie 32 335 50 00.