Dzienny Dom „Senior +” działania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

OGÓLNE INFORMACJE

Dzienny Dom Senior+ jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ (edycja 2022).

W bieżącym roku na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 97.200 zł.

Dzienny Dom „Senior+”  jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie  i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 /tel. kontaktowy:

Kontakt: (32) 335 50 00 / (32) 335 50 17 / (32) 441 97 52
strona internetowa mopsknurow.pl                                                                                          Adres: Knurów, ul. 1 Maja 45

DZIAŁANIA

Działalność bieżąca  polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu przynajmniej jednego  posiłku (śniadanie/obiad/kolacja) oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

W ramach pobytu, mieszkańcy Knurowa w wieku 60+ mogą skorzystać z następujących usług:

⦁ terapeutycznych,
⦁ rehabilitacyjnych
⦁ społeczno – kulturalnych,
⦁ profilaktyki zdrowotnej
⦁ oraz pomocy socjalnej.


Naszym uczestnikom oferujemy: wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, posiłek, zajęcia ruchowe (kinezyterapia) z terapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne. Organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne i towarzyskie, gry, zabawy, grille, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Celem Dziennego Domu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z usług w zakresie szeroko pojętej aktywności, czy zagospodarowania czasu wolnego.

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” jest bezpłatny. Odpłatność kształtuje się na jedynie na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.