Ogłoszenie konkursu „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”

Na wniosek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”
w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.

Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest przeprowadzenie w dniu 19 czerwca 2022 r., gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach w Polsce właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej w województwie). W ramach każdego z  miast właściwych ze względu na siedzibę wojewody zostanie wybrany jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo—przygoda-zycia