WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE/GRUPA WSPARCIA PO WARSZTATACH P/PRZEMOCY

Osoby, które doświadczały lub doświadczają jakiegoś rodzaju przemocy ze strony np. członka rodziny zapraszamy na warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na spotkania grupy wsparcia. W ramach zajęć będzie można  zwiększyć wiedzę dot. mechanizmów przemocy domowej, poszerzyć narzędzia niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach przemocy, kryzysu.  

Proponowane działania stworzą możliwość:

– przezwyciężenia problemów emocjonalnych;

– zmniejszenia poziomu lęku i zaburzeń zachowania;

– zwiększenia poczucia bezpieczeństwa;

– poszerzenie wiedzy/świadomości na temat własnych zasobów, wpływu minionych doświadczeń na życie;

– nauczenia się radzenia ze zniewalającymi przekonaniami;

– rodzicom pomogą we wprowadzaniu skuteczniejszych form komunikowania się z dziećmi i odpowiadania na ich potrzeby, rozwiną umiejętność stawiania granic w rozsądny sposób, odbudowy lub poprawy i wzmocnienia więzi rodzinnych.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zajęcia poprowadzą pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej w Knurowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

32 335-50-11/32 441 96 91