Pomoc psychologiczna w związku z sytuacją na Ukrainie

Informacja do umieszczenia na stronie www.mopsknurow.pl/aktualności

Pomoc psychologiczna w związku z sytuacją na Ukrainie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza na:

1)  spotkanie z psychologiem, które odbędzie się w dn. 09.03.2022 r. w  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych ul. Dworcowa 33, na którym poruszane będą między innymi takie tematy:

– jak rozmawiać z dzieckiem o obecnej sytuacji na Ukrainie?

– jak zredukować lęk u dziecka?

– co zrobić z emocjami dziecka?

– czy oglądać z dziećmi programy informacyjne?

– jak poradzić sobie z bezsilnością?

2) indywidualne konsultacje psychologiczne – do Państwa dyspozycji pozostaje psycholog. Zapisy w Punkcie Interwencji Kryzysowej pod numerem tel. (32)  33- 55- 011 lub (32) 33- 55- 000