Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, obywatelom Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, można wydawać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

Na terenie Knurowa pomoc żywnościowa  jest wydawana w PCK w Knurowie, ul. Wilsona 10.

W celu skorzystania z ww. pomocy można zgłaszać się do:

  1. MOPS Knurów, przy ul. Koziełka 2   lub do
  2. punktu terenowego MOPS – w Knurowie – Szczygłowicach, ul. Staszica 1

Telefon kontaktowy:

32 335 50 00