Gmina Knurów informuje, że realizatorem nowego zadania w ramach ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłaty w ramach dodatku osłonowego (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) wyniesie:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 400/500 zł w roku, przy założeniu że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • dla gospodarstwa 2-3 osobowego 600/750 zł w roku przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • dla gospodarstwa 4-5 osobowego 850 zł/1062,50 zł w roku przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego 1150 zł/ 1437,50 zł w roku przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Obowiązywać będzie również tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie mógł być przyznany po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie pierwszemu wnioskodawcy.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje udzielane będą po 15.01.2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ks. A. Koziełka 2 lub telefonicznie 32 335 50 00.

wniosek do pobrania