Gmina Knurów po raz trzeci z dotacją na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +”. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021).

Już po raz trzeci, na podstawie umowy dotacyjnej nr 423/201/Senior +/M2 z dnia 06 lipca 2021 r.
o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 (edycja 2021),  Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, otrzymała dotację w ramach Modułu II na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +”.

Miejsce realizacji zadania Ośrodek Wsparcia Knurów ul. 1-go Maja 45

W tym roku, przekazana dotacja wynosiła 106.800,00 zł, Całkowita wartość 213.600,00 zł.

W obiekcie przeznaczonym pod działalność „Senior+” w Knurowie, poszczególne działania w zakresie funkcjonowania   Dziennego Domu „Senior+” rozpoczęły się już w grudniu 2018 roku i trwają do nadal. Polegają one na zapewnieniu 25 seniorom profesjonalnego wsparcia oraz tworzeniu warunków do zdrowego i aktywnego życia przez minimum 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Celem ostatecznym zadania jest podniesienie jakości życia seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+),  przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę:

terapeutyczną,

rehabilitacyjną,

kulturalno – oświatową

sportowo rekreacyjna,  edukacyjną

i socjalną  w tym posiłek.  

Dofinansowanie z dotacji miało duży wpływ na wykonanie poszczególnych działań, w tym:

  1. Zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z utrzymaniem budynku Ośrodka Wsparcia
    w którym funkcjonuje D.D. „Senior +”
  2. Zakup różnego rodzaju sprzętu, przyrządów i gier
  3. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.

Pobyt w D. D. Senior + jest bezpłatny. Odpłatność jest ustalana wyłącznie za posiłki, przygotowywane na miejscu w Jadłodajni Ośrodka Wsparcia.

Aktywizacja seniorów sprzyja witalnemu starzeniu się w dobrej kondycji psychofizycznej i dłuższemu,  niezależnemu życiu, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.        

Zrealizowane działania w ramach Dziennego Domu „Senior+”, uatrakcyjniły proponowane przez Gminę Knurów formy spędzania wolnego czasu. Nawet w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania D.D. „Senior +” podyktowanego koniecznością przeciwdziałania COVID- 19 i troską o zdrowie oraz życie naszych seniorów, utrzymywaliśmy z nimi kontakt telefoniczny w celu monitorowania ich potrzeb oraz aktualnej kondycji psychofizycznej.