Gmina Knurów po raz trzeci z dotacją na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +” w Knurowie

Już po raz trzeci, na podstawie umowy dotacyjnej nr 423/201/Senior +/M2 z dnia 06 lipca 2021 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 (edycja 2021), Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, otrzymała dotację w ramach Modułu II na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +”, w wysokości 106.800,00 zł.

informacja o dofinansowaniu
Informacja o dofinansowaniu

Dzienny Dom Senior + jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. Swoją siedzibę ma w budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45. Działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby nieaktywne zawodowo 60+, które wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior +” jest: przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę:
⦁ terapeutyczną,
⦁ rehabilitacyjną
⦁ społeczno – kulturalną,
⦁ profilaktykę zdrowotną
⦁ oraz pomoc socjalną.
Naszym uczestnikom oferujemy: wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, przynajmniej jeden ciepły posiłek, zajęcia ruchowe (kinezyterapia) z terapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne. Organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne i towarzyskie, gry, zabawy, grille, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” jest bezpłatny. Odpłatność kształtuje się na jedynie na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

Kontakt: (32) 335 50 00 / (32) 335 50 17
strona internetowa mopsknurow.pl