Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego na pełny etat na umowę o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Więcej szczegółów na stronie BIP:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=34927&idmp=720&r=o

Termin składania dokumentów: do dnia 06.12.2021 do godz. 14:00