Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021-2026

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że dnia 1 września 2021 roku (środa) o godz. 13.30 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021-2026.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Knurów

https://www.knurow.pl/miasto-knurow/aktualnosci/Konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi/idn:2162

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=35135&idmp=507&r=r