Program „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje , że w związku projektem  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia  samodzielności osób niepełnosprawnych”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych  – powstały cztery kolejne raporty. Raporty opublikowano na stronie internetowej Biura w wersjach alternatywnych tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia.

W w. raporty dostępne są pod następującym adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a.1116.projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzędzia-wspracia-samodzielnosci-osob- niepelnosprawnych 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p.167.projekty-po-wer

oraz projektu  

http://www.wlaczeniespoleczne.pl