Gmina Knurów przystąpiła do Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego