Gmina Knurów przystąpiła do Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego