Gmina Knurów przystąpiła do Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego