Zmiany w programie „Dobry Start”

KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, iż wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 składa się od 1 lipca 2021 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.