Uprzejmie informujemy, ze od czerwca 2021 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych dla Uczestników Projektu dodatkowo są realizowane następujące usługi:

Nazwa usługiData realizacjiCelRodzaj spotkania
Treningi zastępowania agresjiW każdy poniedziałek w godzinach            9.00-13.00Rozpoznawanie uczuć i emocji, wyćwiczenie umiejętności prospołecznego zachowania w sytuacjach konfliktowychSpotkania grupowe, dla ok. 8 osób
Profilaktyka uzależnieńW każdą środę w godzinach 11.00-17.00zainicjowanie i utrzymanie zmian w kierunku procesu zdrowieniaSpotkania indywidualne
Warsztaty dla samotnych matekW co drugą środę w godz. 9.00-13.00Rozwijanie umiejętności wychowawczychSpotkania grupowe dla ok 6 osób
Warsztaty higieny osobistejW czwartki w godz. 11.00-15.00Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznychSpotkania grupowe dla ok 8 osób

Ponadto w CWIS realizowane są następujące usługi społeczne:

Nazwa usługiData realizacjiCelRodzaj spotkania
Terapia rodzinW co drugą środę w godz. 11.00-16.00rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkamiSpotkania indywidualne
Konsultacje prawneW co drugi czwartek w godz.9.00-13.00zwiększenie świadomości prawnej  i pomoc  w rozwiazywaniu problemów natury prawnej.Spotkania indywidualne
MediacjeW każdą środę w godz. 15.30-17.30wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących strony konfliktu, w tym spisywanie ugód alimentacyjnychSpotkania indywidualne
Działania animujące i promujące zdrowy styl życiaW każdą środę w godz. 13.00-16.00 i w czwartek w godz. 10.00-13.00promocja sprawności fizycznej, wspieranie poznawczego uczenia, integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizowanego Gminy Knurów  Spotkania grupowe na sali tanecznej w CWIS oraz spotkania z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Dworcowej w Knurowie
Asystent rodzinycodzienniepodniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieciDla 7 rodzin z terenu Knurowa
Pomoc sąsiedzkaCodziennie, w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnejzapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku bez względu na płeć, wsparcia i pomocy
w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających pozostanie
w dotychczasowym miejscu zamieszkania
Dla 2 osób niesamodzielnych. Preferowane osoby do 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
Rehabilitacja w domu choregoCodziennie, w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnejrehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu jest przyznawana w  zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodnie z zaleceniami lekarskimiDla osób niesamodzielnych. Preferowane osoby do 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
Spotkania grupy wsparcia po warsztatach przeciwdziałania przemocy w rodzinieW każdy wtorek w godz. 9.00-12.00Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinieSpotkania grupowe dla ok 8 osób
Punkt Informacji dla Osób NiepełnosprawnychW każdą środę w godz. 15.30-17.30gromadzenie i udzielanie informacji na temat oferowanego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.Spotkania indywidualne