Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o kampanii informacyjno-edukacyjnej zorganizowanej przez organizację Alzheimer Polska i Rzecznika Praw Obywatelskich pn. „Alzheimer – rozumiem- wspieram „

Kampania ma na celu zwiększenie wiedzy o chorobach otępiennych , w tym o chorobie Alzheimera a także o potrzebach osób żyjących z chorobą otępienną i ich opiekunów rodzinnych.

Bliższych informacji udziela

Pani Ewa Tułodziecka-Czapska

Centrum Projektów Społecznych

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Tel. 22 55 17 985

Infolinia – 800 676 676

Poniedziałki – 10.00-18.00

Wtorek-piątek 8.00-16.00

Połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą i ulotką informacyjną.