Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obowiązująca od 01.01.2021 r. d0 31.12.2021 r.

Koszt 1 godziny – 27,00 zł

Podstawa prawna ustalająca aktualny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Uchwała  Rady Miasta Knurów Nr XXXII/403/2020  z dnia 18 listopada 2020  r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2020r.  z dnia 23.11.2020 r. poz.8143)

Poziom procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej i poziom procentowy dochodu na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawyOdpłatność w procentach ustalona od ceny usług za 1 godzinę dla:  
Osoby samotnie gospodarującej  Osoby w rodzinie
Do 100%              1.   701 zł   (osoba samotnie gospodarująca)                                              2.   528 zł   (osoba w rodzinie)0%0%
powyżej 100%  do 150%    1.   od 701,01 zł  do 1051,50 zł                                      2.   od 528,01 zł  do 792,00 zł  10% 2,70 zł30% 8,10 zł
Powyżej 150%  do 200%    1.   od 1051,51 zł  do 1402  zł                                    2.   od   792,01 zł  do 1056  zł     20% 5,40 zł40% 10,80 zł
Powyżej 200%  do 250%    1.  od 1402,01 zł  do 1752,50 zł                                 2.  od 1056,01 zł  do 1320,00 zł30% 8,10 zł50% 13,50 zł
Powyżej 250%  do 300%     1.  od 1752,51 zł   do 2103,00 zł                                2.  od 1320,01 zł   do 1584,00 zł50% 13,50 zł80% 21,60 zł
Powyżej 300%  do 350%   1.  od 2103,01 zł  do  2453,50 zł                               2.  od 1584,01 zł  do  1848,00 zł70% 18,90 zł90% 24,30 zł
Powyżej 350%      1.  od 2453,51 zł                                              2.  od 1848,01 zł100% 27,00 zł100% 27,00 zł

Na 2021 rok mamy 9.259 godzin usług w tym:

Na usługi opiekuńcze do 9.200 godzin

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze do 59 godzin

W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się na podstawie tabeli określonej przez Ministra właściwego d/s zabezpieczenia społecznego:

Koszt 1 godziny w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- 37,00 zł – usługi świadczy Pani Alicja Machulik

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB DOROSŁYCH  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
do 701,00 zł – usługi bezpłatne
 wysokość dochodu  na osobę w rodzinie  w złotych     samotni      w rodzinie
Pow. 100% do 132,5% od 701,01 – 928,831,5%  -0,56 zł3,5% – 1,30 zł
Pow. 132,5% do 165% od 928,84 – 1156,653%- 1,11 zł7%- 2,59 zł
Pow. 165% do 187,5% od 1156,66- 1314,385%- 1,85 zł11%- 4,07 zł
Pow. 187,5% -220% od 1314,39 – 1542,207%- 2,59 zł15%- 5,55 zł
Pow. 220% -237,5% od 1542,21 -1664,8811%- 4,07 zł20%- 7,40 zł
Pow. 237,5 do 255% od 1664,89- 1787,5515%- 5,55 zł25%- 9,25 zł
Pow. 255% do 265% od 1787,56 -1857,6522,5%- 8,33 zł32,5%- 12,03 zł
Pow. 265% do 275% od 1857,66- 1927,7530% – 11,10 zł40%-  14,80 zł
Pow. 275% do 282,50% od 1927,76- 1980,3345%- 16,65 zł55%- 20,35 zł
Pow. 282,5% do 290% od 1980,34 – 2032,9060%- 22,20 zł70%- 25,90 zł
Pow. 290% -310% od 2032,91 – 2173,1075%- 27,75 zł85%- 31,45 zł
Pow. 310% – do 330% od 2173,11 – 2313,3090%- 33,30 zł100%- 37,00 zł
powyżej 330% 2313,31100% – 37,00 zł100% – 37,00 zł