NOWY PROJEKT DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ i OSÓB STARSZYCH

Ośrodek pw. św. Józefa w Gliwicach prowadzony przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza –ss.
boromeuszki, który mieści się w Gliwicach na ul. Zygmunta Starego 19 zaprasza do zgłoszenia się do projektu
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
“Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących wparcia w powiecie gliwickim ”


DLA KOGO?
• osoby zamieszkujące na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego
• osoby w wieku od 65 do 85 lat
• osoby niesamodzielne czyli osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania podstawowych czynności
dnia codziennego;
• osoby z niepełnosprawnością


CO OFEROWANE JEST W PROJEKCIE?
• darmowa rehabilitacja
• wsparcie psychologiczne
• wsparcie logopedy
• konsultacje z dietetykiem
• konsultacje z neurologiem
• innowacyjna terapia odleżyn
• prewencja/profilaktyka upadków osób starszych
• zorganizowany pobyt dzienny w świetlicy
• osoby mające problem z dotarciem na miejsce wsparcia będą miały możliwość skorzystania z transportu
zorganizowanego w ramach projektu


JAK I GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
• należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zol-gliwice.pl
• formularz jest też dostępny w biurze Ośrodka na ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach
• formularz można złożyć osobiście w biurze projektu od godz. 7:30 do godz. 14:30 lub drogą mailową na adres;
kpron@zol-gliwice.pl
• podczas rekrutacji pierwszeństwo będą miały osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek – powyżej 65
roku życia, żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych
• osoba z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz
zaburzeniami psychicznymi


OD KIEDY?
• zgłoszenia do projektu rozpoczynamy od października do wyczerpania miejsc
• wsparcie rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku
• projekt będzie trwał do końca września 2022 roku.


Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Karolina Stefiszyn pod nt tel. 32 231-47-75 wew. 101 lub
w biurze projektu na ul. Zygmunta Starego 19 w godzinach od 7.30-14.30 lub drogą mailową pisząc na adres:
kpron@zol-gliwice.pl