Realizacja zadań w CWIS

Szanowni Państwo 

od marca 2020 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 realizujemy szereg różnych zadań, których głównym celem  jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych w szczególności dla osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Gminy Knurów.

Usługi te są skierowane do osób i rodzin, które przeżywają różne trudności życiowe i nie są w stanie ich pokonać przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości.

Wykwalifikowana kadra naszego Centrum gwarantuje udzielenie profesjonalnej pomocy, poradnictwa specjalistycznego, mediacji, terapii, czy usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji)

W ramach projektu zainicjowano też zupełnie nowe, nie realizowane do tej pory przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej formy zajęć m.in.  zajęcia wzmacniające,  prozdrowotne,  prowadzone w taki sposób, aby każdy mógł  rozwijać swoje  talenty, trenować i zyskiwać energię przy dobrej zabawie np. w formie: aerobiku, fitnessu,  wyjść na siłownię zewnętrzną, nordic walkingu, gier zespołowych, joggingu. 

Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego staramy się realizować projekt w takim zakresie jaki jest możliwy, by  zapewnić uczestnikom  jak najlepszą pomoc i wparcie.