INFORMACJA DOTYCZĄCA COVID-19

Z powodu zagrożenia koronawirusem (COVID-19) interesanci proszeni są o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. – zachowanie dystansu społecznego

– minimum 2 metry odległości,

– dezynfekcji rąk,

– noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic,

– korzystania z własnego długopisu.

Bądźmy odpowiedzialni nie myślmy tylko o sobie i nawet jeśli czujemy się świetnie stosujmy się do zasad dla innych.