Zawieszenie zajęć w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu “Senior +” w Knurowie

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Decyzją Wojewody Śląskiego (Decyzja Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r.) od dnia 20 października 2020 r. do odwołania zostaje czasowo zawieszona działalność Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu “Senior+” w Knurowie. Zajęcia zostają zawieszone celem przeciwdziałania COVID-19.
Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu: (32) 335 50 17

Logo
Logo