BIEŻĄCE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Uczestników projektu jak i osoby zainteresowane informujemy, że obecnie realizujemy wsparcie w postaci:
-specjalistycznego poradnictwa typu psychologicznego i pedagogicznego; 
-poradnictwa prawnego;
-usług dietetyka;
-usług logopedy;
– pomocy sąsiedzkiej;
-asystenta rodziny

Od października 2020 uruchomione zostaną kolejne usługi w postaci:
-terapii rodzinnej;
-mediacji 
-warsztatów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-działań animujących i promujących zdrowy styl życia (zajęcia sportowe z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej)
-treningów kompetencji i umiejętności życiowych
-rehabilitacji w domu chorego

Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobami prowadzącymi