Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMEMT POLITYKI RODZINNEJ

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 77, fax +48 22 529 06 61
www.mrpips.gov.pl; E-Mail: info@mrpips.gov.pl

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2020r.

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl
Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:
danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
POT wydaje decyzję administracyjną.
POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.