Projekt Model rehabilitacja kompleksowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od lipca 2020 r. PFRON rozpoczął nabór osób do projektu „Model rehabilitacji kompleksowej”.
Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej obejmującej następujące moduły:
Moduł I zawodowy mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia,
Moduł II psychospołeczny mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym,
Moduł III medyczny mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Prosimy osoby zainteresowane projektem o kontakt z Oddziałem Śląskim PFRON Katowice
Pani Teresa Saczuk tel. 32 49 32 120

link do pobrania