Wznowienie zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” od czerwca 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie jako realizator projektu pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” informuje, że zadania zawieszone w związku z ograniczeniami w stanie epidemii, zostają wznowione.
Od czerwca 2020 r. planuje się uruchomienie następujących form wsparcia:
– pomoc sąsiedzka
– Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
– dietetyk
– rehabilitacja w domu chorego
– logopeda
– specjalistyczne poradnictwo typu psychologicznego/pedagogicznego.