Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych (PION)

Osoby z niepełnosprawnością (Uczestnicy Projektu)  oraz osoby z ich najbliższego otoczenia,  w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych od czerwca 2020 r. mogą uzyskać  pomoc m.in. w zakresie  ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego,  zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, możliwościach dofinansowań do rehabilitacji leczniczej; likwidacji barier funkcjonalnych;  organizacjach i instytucjach prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych; Osoby te  znajdą też pomoc w wypełnianiu formularzy, wniosków dot. należnych im świadczeń oraz uzyskają specjalistyczne porady.

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”,  
Punkt mieści się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
Uprzejmie informujemy, że osoby niepełnosprawne  mogą zgłaszać swoje problemy i potrzeby w tym temacie:
– drogą elektroniczną na adres: ops@knurow.pl,
– telefonicznie nr  32 335 50 09,
– lub osobiście,  w godzinach pracy CWIS.

PION czynny w każdą środę w godz. 15.30 – 17.30