Komunikat z dn. 19.03.2020 r.

Szanowni Państwo,
celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, tut. Ośrodek  zawiadamia o czasowym zawieszeniu  działań w postaci usług społecznych i opiekuńczych skierowanych bezpośrednio do  Uczestników  Projektu pn.„Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” .