Nabór ofert w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Usługi będą świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością będącymi mieszkańcami Knurowa. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

RODO

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 oświadczenie

zał. nr 3 Karta zrealizowanych usług

zał. nr 4 ewidencja biletów

zał. nr 5 rachunek

zał. nr 6 wzór umowy

zapytanie_ofertowe_2020