„ŚLĄSKI PROMETEUSZ ” WOJEWÓDZKA NAGRODA DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W dniu 29.11.2019 r. w Bytomskim Centrum Kultury „BECEK” w Bytomiu odbyła się Gala Finałowa Konkursu pod patronatem Pani Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego „Śląski Prometeusz”. Organizatorem Konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. Gala zakończyła się ogromnym sukcesem knurowskiego systemu pomocy społecznej.  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że osobą wyróżnioną został starszy specjalista pracy socjalnej Pani Barbara Naporowska.

Pani Barbara Naporowska pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie od początku swojej pracy. W bieżącym roku może się poszczycić 37 letnim stażem.  W tym czasie dała się poznać jako profesjonalista. Swoją pracę  z  Klientem opierała nie tylko na utrwalonych standardach pracy socjalnej, ale również adoptowała nowe podejścia, w szczególności skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów i współpracy ze społecznością lokalną.

Do roku 2012 pracowała jako pracownik socjalny (starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej) i wykonywała swój zawód bezpośrednio w środowisku. Obecnie pełni funkcje Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto bierze udział w programach przewidzianych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pomimo lat pracy Pani Barbara Naporowska nadal ma w sobie ogromny pokład empatii i zrozumienia, jest worem dla osób młodszych oraz innych pracujących w zawodzie.

Od 2009 r. prowadzi w tutejszym Ośrodku Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. W ramach jego działalności udziela informacji dotyczących istoty niepełnosprawności, oraz możliwości uzyskania wsparcia wynikającego z niepełnosprawności. Nawiązuje także współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.dyplom_sl_prometeuszzdjecie_sl_prometeusz