Prezydent Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

MOPS-438-01MOPS-438-02MOPS-438-03MOPS-438-04MOPS-438-05MOPS-438-06MOPS-438-07MOPS-438-08MOPS-438-09MOPS-438-10MOPS-438-11MOPS-438-12MOPS-438-13MOPS-438-14MOPS-438-15MOPS-438-16MOPS-438-17MOPS-438-18MOPS-438-19MOPS-438-20MOPS-438-22MOPS-438-23MOPS-438-24MOPS-438-25MOPS-438-26MOPS-438-27MOPS-438-28MOPS-438-29MOPS-438-31MOPS-438-32MOPS-438-33MOPS-438-34MOPS-438-35MOPS-438-36MOPS-438-37MOPS-438-38MOPS-438-39MOPS-438-40