Pieniądze Fundacji JSW, ustanowionej przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. wesprą projekt realizowany przez MOPS Knurów – „Knurowski Emeryt – Fit” – Zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym.

Fundacja JSW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie z przyjemnością informuje o skutecznym złożeniu wniosku, a w konsekwencji przyznanej darowiźnie przez Fundację JSW, celem współfinansowania   projektu Knurowski Emeryt – Fit” – Zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym.

W okresie od 1 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. na terenach zielonych przy Tężni solankowej
w Knurowie Ośrodek Wsparcia tut. MOPS (Dom Seniora) – planuje organizację zajęć ogólnorozwojowych (tj. elementy jogi i pilatesu, gimnastyka profilaktyczna, ogólnorozwojowa i funkcjonalna) głównie z osobami w wieku emerytalnym, ale z zasięgiem lokalnym dla wszystkich mieszkańców gminy Knurów. Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej MOPS Knurów oraz w mediach lokalnych.