WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, globusy, tablice np. matematyczne i inne pomoce dydaktyczne.
 2. Artykuły szkolne ( np. zeszyty, piórnik, blok, papier kolorowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulator i inne ).
 3. Tornister ( plecak szkolny lub sportowy ), worek na obuwie zmienne – 1 sztuka na semestr dla ucznia.
 4. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np. językowych, sportowych, muzycznych, tanecznych i innych.
 5. Koszt wyjazdu na ,,zieloną szkołę” – potwierdzone zaświadczeniem ze szkoły.
 6. Koszt korepetycji ( udokumentowany fakturą lub rachunkiem imiennym ).
 7. Komputer lub laptop.
 8. Części do komputera: monitor, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne.
 9. Tusz do drukarki, papier do drukarki, programy edukacyjne, pendrive, płyty CD.
 10. Zakup biurka, krzesła, lampki na biurko.
 11. Strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego oraz strój na basen:
 • spodenki sportowe/getry – 2 sztuki na semestr
 • koszulki sportowe – 2 sztuki na semestr
 • dres – 2 sztuki na semestr ( spodnie dresowe i bluza )
 • kąpielówki, kostium pływacki – 1 sztuka na semestr
 • czepek, okulary pływackie, klapki na basen – 1 sztuka na semestr
 • obuwie sportowe – 2 sztuki na semestr

Podane ilości dotyczą 1 dziecka

Opinia Ministra Edukacji Narodowej: ,,…. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia ( np. kimono dla ucznia trenującego karate ). Natomiast zakup codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły ( kurtka, buty ) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.”

 1. Zakup stroju galowego, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę.
 2. Zakup sprzętu sportowego, o ile wiąże się to z udziałem w treningach w klubie sportowym, a uczęszczanie do tego klubu jest potwierdzone właściwym zaświadczeniem.
 3. Odzież i obuwie niezbędne do realizacji praktyk szkolnych.
 4. Abonament internetowy ( od września do czerwca danego roku szkolnego ) – umowa na wnioskodawcę w miejscu zamieszkania ucznia + faktura VAT i dowód zapłaty.

 

UWAGA!!!

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia.
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków.
 • ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku np. spodnie i obuwie – artykuł miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”. W przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury.
 • jeżeli towar w nazwie na fakturze ma tylko kody, oznaczenie symbolem lub skróconą nazwę, to powinna być ona dopisana pełną nazwą zakupionego towaru oraz potwierdzona pieczątką sklepu oraz czytelnym podpisem sprzedawcy.
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

 

UWAGA!!!

W pierwszym semestrze uwzględniane będą faktury za okres od lipca 2019r. do grudnia 2019r., natomiast w drugim semestrze za okres od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. Faktury dostarczone w pierwszym semestrze nie mogą być rozliczone w semestrze następnym.

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym zgodny z obowiązującymi przepisami.