KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje iż zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 są  przyjmowane:

  • elektronicznie od 1 lipca 2019 r.
  • tradycyjnie ( w wersji papierowej ) od 1 sierpnia 2019 r.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

W Gminie Knurów wnioski o świadczenia rodzinne pobierane będą i przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Knurowie . Wnioski można pobrać na stronie : https://mopsknurow.pl/do pobrania.

Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet : za pomocą  ePUAP, portalu Empatia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, wnioski:

– złożone do  31 sierpnia 2019 r. , rozpatrywane do 30 listopada 2019 r. ,

– złożone od 1 września 2019 r.  do 31 października 2019 r., rozpatrywane  do 31 grudnia 2019 r.,

– złożone od 1 listopada 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r. , rozpatrywane  do 28 lutego 2020 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE INFORMUJE:

Czas trwania okresu zasiłkowego 2019/2020 od 1 listopada 2019 do 31 października 2020 roku

Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania  świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH  w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 codziennie : w poniedziałek, wtorek , czwartek  w godzinach 7,30 -15,30 ; w środę w godzinach 7,30- 17,30 a w piątek od 7,30 do 13,30. Można zasięgnąć również informacji telefonicznej dzwoniąc bezpośrednio do pracowników w/w działu : (032) 335-50-04 .