KOMUNIKAT – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje, iż zgodnie  z ustawą o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów , wnioski  o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 są przyjmowane:

  • elektronicznie od 1 lipca 2019 roku
  • tradycyjnie ( w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

W Gminie Knurów wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierane będą  i  przyjmowane  w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Knurowie . Wnioski można pobrać na stronie : https://mopsknurow.pl/do pobrania.

Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet : za pomocą  ePUAP, portalu Empatia.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne złoży wniosek  z kompletem dokumentów w terminach:

– złożone do dnia 31 sierpnia 2019 r. , rozpatrywane do dnia 31 października 2019 r;

– złożone od 1 września 2019 r.  do 30 września 2019 r.  rozpatrywane  do 30 listopada 2019 r.;

-złożone od 1 do 31 października 2019 r.  , rozpatrywane do 31 grudnia 2019 r. ;

-złożone od 1 do 30 listopada 2019 r. , rozpatrywane do 31 stycznia 2020 r. ;

-złożone od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., rozpatrywane do 28 lutego 2020 r.

   Czas trwania okresu świadczeniowego 2019/2020 od 1 października 2019 r.  do 30 września 2020 roku.

   

Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania  świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH  w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 codziennie : w poniedziałek, wtorek , czwartek  w godzinach 7,30 -15,30 ; w środę w godzinach 7,30- 17,30 a w piątek od 7,30 do 13,30. Można zasięgnąć również informacji telefonicznej dzwoniąc bezpośrednio do pracowników w/w działu : (032) 335-50-04 .