Kolejnejna edycji konkursu Lady D. – Dama z Niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o kolejnej edycji konkursu Lady Di -Dama
z Niepełnosprawnością.

Przedstawiamy  zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury zachęcające do jego udziału.

 

Pragnę gorąco zaprosić  do udziału w kolejnej edycji konkursu Lady D. – Dama
z Niepełnosprawnością. Ideą konkursu jest promowanie niezwykłych kobiet,
które mimo zmagania się z niepełnosprawnością osiągają życiowe sukcesy, realizują pasje, są inspiracją, oparciem i wzorem dla innych. Organizowany przeze mnie
od 2002 roku konkurs skierowany jest do organizacji i osób z województwa śląskiego, działających na rzecz aktywnego życia kobiet z niepełnosprawnościami. Chciałbym,
aby tegoroczna, 16 już edycja wyłoniła laureatki z każdego powiatu województwa śląskiego.

Wszystkie wybrane Panie zostaną uhonorowane tytułem, pamiątkowym dyplomem i nagrodą rzeczową, wręczoną podczas uroczystej Gali Lady D 2019.

Ponadto, spośród laureatek powiatowych zostaną także wybrane Lady D Województwa Śląskiego w takich kategoriach jak: kultura i sztuka, sport, zaangażowanie społeczne, kariera zawodowa i dobry start.

Konkurs Lady D. to także wspaniała okazja do zwiększenia świadomości społecznej na temat wkładu kobiet z niepełnosprawnościami w rozwój gospodarczy i społeczny.

Jako organizator pragnę gorąco zaprosić  do zgłaszania kandydatur oraz promowania idei Konkursu.  Kandydatką do tytułu Lady D. powinna być niepełnosprawna kobieta pracująca lub działająca na terenie  powiatu.

Kapituła konkursu złożona między innymi z dotychczasowych laureatek wyłoni powiatowe Lady D., a następnie także laureatki tytułu Lady D. województwa śląskiego.

Wszystkie laureatki zostaną zaprezentowane podczas finałowej Gali, na którą zaproszeni zostaną także patroni medialni konkursu.

Pierwsza edycja konkursu Lady D. odbyła się w 2002 roku. Od tego czasu finały Lady D. odbywały się już m.in. w Katowicach, Sejmie RP i Parlamencie Europejskim
w Brukseli. Od 2011 roku Konkurs nosi imię Ś.P. Krystyny Bochenek, wicemarszałek Senatu RP, wielkiej orędowniczki konkursu, która zginęła tragicznie w katastrofie smoleńskiej.

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza, który należy pobrać ze strony www.plura.pl i przesyłając je na adres e-mail: marek.plura-office@ep.europa.eu bądź na adres pocztowy biura w Katowicach tj. ul. Ceglana 4a, 40-514 Katowice.

Będę także zobowiązany za promowanie konkursu i nagłaśnianie go, tak, aby jak najwięcej osób wzięło w nim udział i aby jak najszerzej propagować aktywność kobiet
z niepełnosprawnościami.

Szczegóły konkursu określane są w regulaminie dostępnym na podanej powyżej stronie.