FUNDACJA ŚWIETLIK – informacje dla niepełnosprawnych.

FUNDACJA ŚWIETLIK
ul. Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa
KRS: 0000666060
Telefon: 22 308 13 22
Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze
emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu
często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym,
nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób
niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.
W tym celu realizujemy programy:
Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez
fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu
rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka
rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób
niepełnosprawnych.
Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodaliśmy ten program, by informować
o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy
społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne
lub go po prostu finansujemy.
Jak działamy?
Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami
Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym
zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji orazprzekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie.
Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane
telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem
ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.
Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie
faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz
zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.
Kryteria przyznawania pomocy:
wiek podopiecznych do 75 roku życia;
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).
Bliższych informacji można szukać:
Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl
Przez e-mail kontakt@fundacjaswietlik.pl
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217
Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu
z osób potrzebujących