Ruszył nabór do Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie

LOGO Senior + w kolorze pomarańczowym przedstawiające zarys domu z serduszkiem w prawym dolnym rogu oraz wyraz senior ze znakiem plus

LOGO Programu Senior +

Herb Knurowa

Herb Knurowa

LOGO Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

LOGO MOPS Knurów

Nabór do Dziennego Domu Senior +

Jesteś osobą w wieku 60 +?
Jesteś osobą nieaktywną zawodowo?
Chcesz aktywnie spędzać czas?

Gmina Knurów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza mieszkańców gminy Knurów powyżej 60 roku życia, do udziału w zajęciach Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie, utworzonego w ramach rządowego Programu Wieloletniego na lata 2015-2020.

Dzienny Dom „Senior + ma siedzibę w budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45. Uczestnikami zajęć mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00.

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior +” jest:
przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną społeczno – kulturalną, profilaktykę zdrowotną oraz pomoc socjalną.

Naszym uczestnikom oferujemy:
wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, przynajmniej jeden ciepły posiłek, zajęcia ruchowe (kinezyterapia) z terapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne. Ponadto organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne i towarzyskie, gry, zabawy, grille, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie
odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Odpłatność za pobyt
kształtuje się na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

Kontakt: (32) 335 50 00 lub (32) 335 50 17
Strona internetowa: mopsknurow.pl

Logo Dziennego Domu "Senior +" w Knurowie.

Logo Senior + w Knurowie

                                                                                                                                                                                    

Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu  Wieloletniego „Senior+”  na lata 2015-2020