OGŁOSZENIE O ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE OD PAŹDZIERNIKA 2018R.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 1 października weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358). Zgodnie z § 1  ust. 1 w/w aktu prawnego kryterium  dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 528 zł.

W związku z powyższym od 1 października 2018 r. odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  przedstawia się następująco.

 Pełny koszt 1 godziny 19,20 zł

Tabela nr 1

Poziom procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej i poziom procentowy dochodu na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy Odpłatność w procentach ustalona od ceny usług za 1 godzinę dla:

 

Osoby samotnie gospodarującej

 

Osoby w rodzinie
Do 100%    bezpłatnie         

1.   701 zł   (osoba samotnie gospodarująca)

2.   528 zł   (osoba w rodzinie)

0% 0%
powyżej 100%  do 150%  

1.   od 701,01 zł  do 1051,50  zł

2.   od 528,01 zł   do 792 zł

10%

1,92 zł

30%

5,76

Powyżej 150%  do 200%   

1.   od 1051,51  zł  do 1402  zł

2.   od 792,01 zł     do 1056  zł

20%

3,84 zł

40%

7,68 zł

Powyżej 200%  do 250%   

1.  od 1402,01 zł  do 1752,50 zł

2.  od 1056,01 zł  do 1320 zł

30%

5,76 zł

50%

9,60 zł

Powyżej 250%  do 300%    

1.  od 1752,51 zł   do 2103 zł

2.  od 1320,01 zł   do 1584 zł

50%

9,60 zł

80%

15,36 zł

Powyżej 300%  do 350%  

1.  od 2103,01 zł  do  2453,50 zł

2.  od 1584,01 zł  do  1848 zł

70%

13,44 zł

90%

17,28 zł

Powyżej 350%     

1.  od 2453,51 zł

2.  od 1848,01 zł

100%

19,20 zł

100%

19,20 zł

Podstawa prawna ustalająca aktualny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Uchwała  Nr XLV/603/18 Rady Miasta Knurów z dnia 22.01.2018 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2017 r. z dnia 29.01.2018 r. poz. 559)